Ipsos: A fiatalok a legtoleránsabbak
www.inforadio.hu

Meglehetősen szigorú és kevésbé elfogadó a lakosság többségének hozzáállása a társadalmi előítéleteket kiváltható különböző csoportokkal (például a droghasználókkal, alkoholistákkal) szemben - derült ki újra az Ipsos közelmúltban végzett kutatásából.

Az 1500 fős, személyes megkérdezésen alapuló, országos reprezentatív kutatás során a megkérdezetteknek egy ötfokú skálán (1: semmilyen problémát nem jelent, 5: nagy problémát jelent) kellett meghatározniuk, hogy bizonyos társadalmi csoportok jelenléte milyen mértékben zavarja őket.

A vizsgálatban szereplő csoportok a következők voltak: alkoholisták, rendszeres illetve alkalmi kábítószer-használók, hajléktalanok, munkanélküliek, dohányosok, cigányok és bevándorlók.

A társadalom részéről a legkisebb tolerancia a rendszeres kábítószer-fogyasztók iránt mutatkozott: a 18 éven felüli lakosság kétharmada szerint jelentősebb problémát okoz a jelenlétük, a lakosság 49 százaléka pedig a legszigorúbb értékelést választotta. A rendszeres kábítószer-használók után az alkoholisták elutasítása volt a legnagyobb, utána következett a hajléktalanoké, majd az alkalmi droghasználóké.

Valamivel elfogadóbbak az emberek a romákkal, munkanélküliekkel, a bevándorlókkal és a dohányosokkal, de a velük kapcsolatos értékítéletek a közepesnél még mindig kedvezőtlenebbek - derül ki az Ipsosnak a kutatás eredményeit ismertető közleményéből.

Az életkori eltéréseket tekintve azt tapasztalhatjuk, hogy a legfiatalabb korcsoportba tartozók (18-29 évesek) minden a vizsgálatba bevont csoporttal szemben toleránsabbak, elfogadóbbak a többi korosztályhoz képest és a 60 év felettiek a leginkább intoleránsak.

Amennyiben a nemek szerinti különbségeket tekintjük, akkor azt láthatjuk, hogy a nők, ugyan kis mértékben, de kevésbé elfogadóak a férfiakhoz képest, mivel minden vizsgált csoport jelenétét zavaróbbnak észlelték.

Iskolai végzettség alapján vegyes képet kapunk a hazai lakosságról: nincsen egyértelmű trend, az iskolázottsági szint "két szélén" tapasztalható a nagyobb fokú intolerancia. Főként azon társadalmi csoportokkal kapcsolatban érzékelnek nagyobb problémát, amelyek valamilyen jellegű addikcióhoz köthetők (alkoholisták, alkalmi vagy rendszeres droghasználók, illetve a dohányosok).

Összegezve a kutatás eredményeit, a felnőtt lakosság 26 százaléka sorolható az erősen intoleráns attitűddel rendelkezők közé és 18 százalék azok aránya, akiket a többiekhez képest toleránsnak nevezhetünk. Az első csoportban felülreprezentáltak a 60 év feletti, községi, az ország keleti régióiban lakó nők; míg az utóbbiban az átlagosnál nagyobb arányban találhatjuk a 18-29 év közötti, budapesti lakosokat.