Gyakori gének állnak az alkohol-, dohány- és kokainfüggőség hátterében


InforMed Hírek 7 InforMed

Évtizedeken át kutatták a függőségek kialakulásának hátterében álló tényezőket, de mintha tűt kerestek volna szalmakazalban. Most azonban amerikai kutatók olyan géneket tudnak kimutatni, amelyek minden típusú függőségre jellemzőek. Ezzel azt is igazolják, hogy ugyanazon gének okozzák az alkoholfüggőséget, mint például a nikotin-, kokain-, ópioid-, heroin- és más kábítószerek okozta függőséget.

A Nature Reviews Genetics áprilisi számában a szerzők beszámolnak azon eredményeikről, amelyek segítségével közelebb kerülünk a függőség genetikájának megértéséhez.

Az eddigi kutatások rámutattak arra, hogy a különböző függőségek hátterében számos génnek lehet szerepe. Most már az erőfeszítések célja az, hogy konkrét genetikai célpontokat találjunk. Ha sikerülne pontos genetikai variánsokat és molekuláris folyamatokat azonosítani, akkor sokkal hatékonyabb, adott esetben személyre szabott kezeléseket lehetne kidolgozni a függőségben szenvedő egyének számára.

A szerzők összesen 11 kromoszómán találtak olyan területeket, amelyek mindegyik vizsgált függőséggel (alkohol, cannabis, kokain, heroin, nikotin, ópioidok) összefüggésbe hozhatók.

A kutatók azt is kimutatták, hogy többszörös addikció esetén bizonyos kromoszómahelyeken átfedés van az egyes szerek okozta függőség között. Arra is felhívták a figyelmet, hogy számos gén érintettségét (aldehid dehidrogenáz, GABRA2, ANKK1, neurexin 1 és 3) már korábban sikerült igazolni a többszörös függőségek hátterében.

Az addikciók genetikai hátterének kutatása során a jövőben a szerzők szerint a CHRNA5, CHRNA3 ÉS CHRNB4 területekre érdemes fókuszálni. „A génvariánsok és működésük pontos megismerése még mindig hátra van, a funkcionális vizsgálatok és a különböző ethnikumok tulajdonságainak elemzése izgalmas eredményekkel kecsegtet.”
Seprődi, B.

2009-03-18 12:45:26

Science Daily