A Kék Pont tulajdon tudatunk


Czégeni Ibolya- Népszabadság- 2010. február 24.

Ha drogról van szó, mindenkinek felelősséget kell éreznie. A Kék Pont alapítvány célja, hogy a társadalom elkerülje a drogtéma misztifikálását és a jelenség démonizálását. A drogprobléma nem csupán egészségügyi kérdés.

Ha drogról van szó, valójában mindenkinek felelősséget kell éreznie - ismerteti Barna Erika, a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány kommunikációs igazgatója. Olyan országban élünk, ahol vélhetően egymillió embernek van alkoholproblémája, illetve ahol a mai kamaszok szülei és nagyszülei a rendszerváltásig a "kábítószer" szóval jobbára csak az amerikai detektívtörténetekben találkoztak.
A Kék Pont célja, hogy ezek az emberek elkerüljék a drogtéma misztifikálását és a jelenség démonizálását. Ennek a munkának része az alapítvány Tulajdon Tudatunk elnevezésű új programcsomagja is, amely a Magyar Telekom támogatását élvezi (a támogatásról részletesen lásd a keretes írást).
A Kék Pontot 1996-ban alapítottuk - mondja Barna Erika. - Tizennégy évvel ezelőtt hiányoztakMagyarországról azok az intézmények, ahol komplex módon, összehangoltan nyújtottak volna egészségügyi, szociális és jogi szolgáltatásokat a szerhasználóknak.
Jelenleg önkénteseinkkel együtt közel ötven munkatársunk dolgozik a két fővárosi drogambulanciánkon, a prevenciós munkacsoportban és a különböző ártalomcsökkentő programjainkban.
Meggyőződésük szerint a jó drogprevenció nem építhet sem elrettentésre, sem tiltásra, csakis együttműködésre, bizalomra és a fogyasztás mögötti különböző motivációk tudatosítására. Ezért a Kék Pontnál nem hisznek a csodaszerekben. Abban sem hisznek, hogy a legális és illegális szerek fogyasztását függetlenül kezelhetik a körülvevő társadalmi és környezeti hatásoktól.

Virtuális ambulancia

Az április elején induló Virtuális Kannábisz Ambulancia (VKA) azokat a szerhasználókat szólítja majd meg, akik nem merik vagy nem kívánják felvállalni a személyes találkozást, ám szükségük van információra, adatra, esetleg szakértői tanácsra, segítségre. A Kék Pont működő angol és holland oldalak mintájára hozza létre ezt az ambulanciát: a honlapon a regisztráció és egy kérdőív besorolása után egy kezelési folyamaton haladnak végig a látogatók. A virtuális ambulancián a felhasználónak rendszeresen naplóznia kell szerhasználatát. Majd a VKA programja, szükség szerint segítőkkel kiegészülve, folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti a felhasználó programban való előrehaladását: személyre szabott visszajelzéseket.

A Kék Pont: tulajdon tudatunk

küldenek neki. Később, ha igény lesz rá, lehetőség lesz fogyasztói - önsegítő - fórumok létrehozására, illetve a segítővel folytatott, előre tervezett online beszélgetésre is.

EgészségIskola

A 2006-ban indított EgészségIskola egy egészségfejlesztő-megelőző program középiskolások számára. Az egynapos, iskolán kívül szervezett interaktív programban az alapítvány saját készítésű kisfilmjei szolgálnak bevezetőül a különböző modultémákhoz.
Barna Erika elmondása szerint ezt a programot eddig főleg fővárosi iskolákba tudták elvinni, ám a Magyar Telekom támogatásának köszönhetően a vidéki iskolákba is eljuthatnak. Ugyanakkor készül a Egészség-Iskola honlapja is, ami egyfajta tudásbázisként működik majd, bemutathatók rajta a legjobb középiskolai egészségfejlesztő gyakorlatok, illetve - nem mellékesen - a programot népszerűsíti az egész országban.

Digitális felzárkóztatás

A Kálvária téren öt éve működik Kontakt néven az alapítvány tűcsereprogramja. Itt fogadják azokat az intravénás droghasználókat, akik egyelőre nem tudnak vagy nem akarnak leállni, aminek sok oka lehet - folytatja Barna Erika. Ebben a programban 1500 drogfogyasztót tartanak nyilván, hatvan százalékuk józsefvárosi. Döntő többségük törvényen kívül él, nekik ez a program jelenti az egyedüli kapcsolatot a hagyományos ellátórendszerekkel. Az alapítványnál rendszeresen végeznek HIV- és hepatitisszűrést. A 2008 és 2009-es adatok azt mutatják, hogy a kábítószer-fogyasztók 70 százaléka hepatitis C-fertőzött, ez az országos átlag háromszorosa az intravénás fogyasztók körében.

A 2008-as összesítés szerint - a tavalyi még nem készült el - az alapítvány munkatársai 104 ezer steril tűt adtak ki, és 48 ezer használt fecskendőt cseréltek be. A tűcsere és más steril eszközök biztosítása mellett a Kontakt közösségi teret nyújt a klienseknek, ahol hasznos információkat kapnak.

A nyertes pályázó

A Kék Pont lett a győztese a Magyar Telekom civil szervezetek részére kiírt stratégiai partnerségi pályázatának. A Kék Pont a Magyar Telekom Hozzáad program kuratóriumának döntése nyomán országos egészségfejlesztő programot és közösségi weboldalt, virtuális cannabisambulanciát és digitális felzárkóztató programot valósíthat meg a következő három évben. A stratégiai partnerség három évre szóló, évi 10 milliós támogatást jelent, amely a nyertes program céljainak megvalósítására szolgál. A hároméves program új korszakot nyithat a drogjelenség társadalmi megítélésében és kezelésében. A civil szervezettel létrehozott stratégiai partnerség pedig egy újabb, a fiatal nemzedékek szempontjából megkerülhetetlen területre terjeszti ki az úttörő feladatra vállalkozó MT és a remélhetőleg csatlakozó versenyszféra társadalmi szerepvállalási tevékenységét.

Népszabadság