Autista betegek agyában észlelhetõ strukturális eltérések

WebDoki, 2002. március 18.

A Neurology-ban megjelent riport szerint az autista betegekben az agykéreg alapvetõ funkcionális egységét képzõ, a piramissejtekbõl felépülõ minioszlopok száma, mérete és elrendezõdése is eltér az egészséges személyekben megfigyelhetõektõl.
Dr. Manuel F. Casanova Az Augustában lévõ Downtown VA Medical Center dolgozója és munkatársai számítógépes megjelenítõ program segítségével analizálták kilenc autista és kilenc egészséges egyén agykérgét.
A vizsgálat a praefrontális cortex és a temporális lebeny régiójára terjedt ki.
A kontroll csoport tagjaihoz viszonyítva az autista betegekben a minioszlopok száma emelkedettebb volt, ám az oszlopok kisebbek voltak és kevésbé voltak kompaktak.
Dr. Casanova elmondása szerint az oszlopok emelkedett száma, szemben az autista cortex deprimáltságát hangsúlyozó elméletekkel, inkább azt a teóriát támogatja, mely szerint az autisták agya inkább túltöltve, elárasztva van a stimulusokkal.

Vissza