Skizofréniagátló D-vitamin

WebDoki, 2002. április 10. - Somfai Péter

Lehet, hogy a skizofrénia összefügg – a megszületést megelõzõ napsütéssel, pontosabban annak hiányával? Napfény hiányában ugyanis a terhesekben kevesebb D-vitamin képzõdik, amely károsan befolyásolhatja az agy kifejlõdését.

McGrath professzornak, a queenslandi Skizofrénia-kutató Központ tudósának nagy vihart kavart állatkísérletei egy hiánybetegség – a D-vitamin-elégtelenség – kóroki szerepét vetik fel. Ahogy azt a New Scientist címû szaklapban kifejtette, ugyan már korában is gondoltak arra, hogy a terhesek napfényhiánya okozta D-vitamin-elégtelenség összefügghet a magzati agyfejlõdés zavarával, ám ezt egzakt módon nem igazolták. McGrath doktort is elsõsorban statisztikai, úgynevezett epidemiológiai adatok sarkallták ennek az összefüggésnek a bizonyítására. Például az, hogy az európai és észak-amerikai skizofrének sokkal gyakrabban születtek meg tavasszal. Közülük is négyszer gyakrabban lettek skizofrének az év elején világra jött sötétebb bõrûek, afrikai származásúak, akik bõrének, bõrszínének kifejlõdéséhez több D-vitamin szükségeltetik.

McGrath professzor az ugyancsak Queenslandben lévõ orvosegyetem neurobiológusával, Alan Mackay-Simmel együttmûködve, terhes patkányoknál mesterséges úton D-vitamin-hiányt okozott. A magzatokat, születésüket követõen szorosan nyomon követték, és viselkedésükben számos, a skizofrénekre (is) jellemzõ viselkedésmintát találtak. Olyanokat például, hogy a halk és erõs hangokat váltakoztatva, a kísérleti állatok sokkal jobban megriadtak, mint egészséges társaik. A D-vitamin-hiányos patkányok agyában is kimutattak strukturális elváltozásokat, például tágabb agykamrákat, amely szintén gyakoribb skizofréneknél. Különbözõ genetikai teszteket végeztek, melyek során számos génszakasz csökkent mûködését derítették ki – köztük az agyi szinapszisok (kapcsolatok) fehérjeszintézisért felelõseket is.

McGrath professzor a sydneyi nemzetközi fejlõdésneurológiai konferenciáján elhangzott elõadását többen hevesen támadták, mondván a kísérletek még nagyon kezdeti stádiumban vannak, nem lehet belõlük messzemenõ következtetéseket levonni. Fred Mendelssohn, a melbourne-i Howard Florey Kutató Intézet igazgatója például eredetinek és izgalmasnak tartotta a kutatást, de õ is óvott a túlzott reményektõl. Szerinte ezek nem közvetlen bizonyítékok humán terhességben fellépõ D-vitamin-hiány és a skizofrénia kialakulása közti összefüggésre.

Vissza