List of publications

Prof. Zoltán Rihmer, MD, PhD, DSc

1978-2012

1           Rihmer Z.: A depresszió nozológiai problémái, Orvosképzés 1978; 53: 255—260

2           Rihmer Z., Csiszér N., Bozóki M., Tar A.: A lithium profilaktikus kezelés szociálpsychiátriai vonatkozá­sai, Ideggy. Szemle 1978; 31: 523—528

3           Rihmer Z., Kun M., Tauszik T., Bozóki M., Katona E., Csiszér N.: AB0 vércsoportrendszer mániás depressziós (bipoláris I és bipoláris II) nőbetegeknél, Ideggy. Szle 1978, 31: 450—454

4           Kun M., Rihmer Z., Csiszér N.: Polyglottismus és psychosis maniaco-depressiva, Orvosi Hetilap 1978; 119: 383—387

5           Rihmer Z., Szűcs R.: Nem pszichotikus depressziók elkülönítése alvásmegvonással, Ideggy. Szle 1979; 32: 282—284

6           ARATÓ M, RIHMER Z, CSISZÉR N, FEKETE M, TELEGDY G. Az alvásmegvonás hatása a kortizol szekrécióra endogén depresszióban. Ideggy. Szemle, 1980; 33: 340-345.

7           Rihmer Z.: Season of birth and season of hospital admission in bipolar depressed female patients, Psychiat. Res. 1980; 3: 247251,                                                                                                                                                                         IF.: 0,286

8           Rihmer Z., Arató M.: Az AB0 vércsoportrendszer allotípusainak megoszlása mániás-depressziós betegeknél, Orvosi Hetilap 1980; 121: 19931996

9           Arató M., Rihmer Z., Felszeghy K.: Reduced plasma cyclic AMP level during prophylactic lithium treatment in patients with affective disorders, Biol. Psychiat. 1980; 15: 319—322                                                                          IF.: 1,849

10        Arató M., Rihmer Z., Perényi A., Szűcs R.: A tartós lithium kezelés endokrin mellékhatásai, Ideggy. Szle 1980; 33: 340

11        Arató M., Rihmer Z., Szűcs R., Felszeghy K.: A szérum VVT- és nyál-lithium szintek összefüggése a plazma ciklusos-AMP-szinttel tartós lithium kezelés során, Ideggy. Szle 1980; 33: 326330

12        Rihmer Z.: Az endogén depresszió korszerű nozológiája, Orv. Hetil. 1981, 122: 25192525

13        Rihmer Z., Arató M.: AB0 blood groups in manic-depressive patients, J. Affect. Disord. 1981; 3: 17 IF.: 1,305

14        Rihmer Z., Arató M., Szentistványi I., Bánki M. C.: A vörösvértest/szérum lithium hányados (lithium ratio) és a profilaktikus hatás összefüggése mániás-depressziós betegeknél, Ideggy. Szle 1981; 34: 467470

15        Rihmer Z., Csiszér N.: A lithium profilaxis hatékonyságának előrejelzése, Ideggy. Szle 1981; 34: 17

16        Rihmer Z.: A depresszió nozológiai és egyéb dilemmái, (levél), Orv. Hetil. 1982; 123: 948949

17        Rihmer Z.: Polyglottism and depression, (letter), Brit. J. Psychiat. 1982; 140: 550,                             IF.: 2,256

18        Rihmer Z., Arató M., Szentistványi I., Bánki M. C.: A vörösvértest-szérum lithium hányados ala­kulása mániás-depressziós, schizoaffektív és schizophren betegeknél, Ideggy. Szle 1982; 35: 145149

19        Rihmer Z., Arató M., Szentistványi I., Bánki M. C.: The red blood cell/plasma lithium ratio: marker of biological heterogenity within bipolar affective illness?, Psychiat. Res. 1982; 6: 197201                            IF.: 2,559

20        Rihmer Z., Arató M.: Depression and diabetes mellitus: a study of the relationship between serum cortisol and blood sugar levels in patients with endogenous depression, Neuropsychobiology 1982; 8 :315318,            IF.: 1,244

21        Rihmer Z., Szántó K., Arató M., Szabó M., Bagdy Gy.: Response of phobic disorders with obsessive symptoms to MAO inhibitors, (letter),  Amer. J. Psychiat. 1982; 139: 1374,                                                                         IF.: 2,705

22        Rihmer Z., Tariska P., Csiszér N.: Psychosis maniaco-depressiva és EEG anomáliák, Ideggy. Szle 1982; 35: 299303

23        Arató M., Rihmer Z.: Sleep deprivation and cortisol secretion, (letter), Amer. J. Psychiat. 1982; 139: 135, IF.: 2,705

24        Arató M., Rihmer Z., Szádóczky E.: Az endogén depresszió laboratóriumi diagnózisa: a dexamethason szuppressziós teszt, (levél), Orvosi Hetilap 1982; 123: 1701

25        Arató M., Rihmer Z., Szádóczky E. et al.: Neuroendocrine test for the diagnosis of endogenous depression, Integrative Neurohumoral Mechanism, ed. by Endrődi E., Akadémiai Kiadó: Budapest 1982, 609

26        Rihmer Z., Arató M., Bagdy G.: Association between high platelet MAO activity and response to MAO inhibitor in depressed bipolars. Case reports, Pharmacopsychiat. 1983; 16: 119120,   IF.: 1,186

27        Rihmer Z., Arató M., Harmati L.: Depresszió és diabetes mellitus, Ideggy. Szle 1983; 36: 121124

28        Rihmer Z., Arató M., Szentistványi I., Bánki M. C.: The red blood cell/plasma lithium ratio in manic-depressive, schizoaffective and schizophrenic patients, Psychiatria Clinica 1983; 16: 405410,   IF.: 0,444

29        Rihmer Z., Bagdy G., Arató M.: A MAO-bénító és triciklusos antidepresszáns kezelés hatékonyságának előrejelzése a thrombocyta MAO aktivitás alapján endogén depressziós, obszesszív-kompulzív és fóbiás betegeknél, Ideggy. Szle 1983; 36: 250254

30        Rihmer Z., Bagdy G., Arató M.: Serum dopamine-beta-hydroxilase activity and family history of patients with bipolar manic-depressive illness, (letter), Acta Psychiat. Scand. 1983; 68: 140141,     

               IF.: 1,542

31        Rihmer Z., Szádóczky E., Arató M.: The dexamethasone suppression test in masked depression, J. Affect. Disord. 1983; 5: 293296,                                                                                                                                                      IF.: 2,753

32        Arató M., Bagdy Gy., Blümel F., Perényi A., Rihmer Z.: Reduced serum dopamine- beta -hydroxilase activity in paranoid schizophrenics, Pharmacopsychiat. 1983; 16: 1922,                                                                          IF.: 1,186

33        Arató M., Bagdy G., Rihmer Z.: Az AB0 vércsoport rendszer és a thrombocyta MAO aktivitás kapcsolatá­nak vizsgálata, Ideggy. Szle 1983; 36: 25

34        Arató M., Bagdy G., Rihmer Z., Kulcsár Zs.: Reuced platelet MAO activity in healthy male students with blood group ‘0’, Acta Psychiat. Scand. 1983; 67: 130,                                                                                                        IF.: 1,542

35        Arató M., Rihmer Z., Bánki C. M., Szádóczky E.: Extensive evaluation of dexamethasone supression test in psychiatric inpatients, Neuroendocrinol. Letters 1983; 5: 170,                                                                                 IF.: 1,091

36        Arató M., Rihmer Z., Bánki C. M., Gróf P.: The relationships of neuroendocrine tests in endogenous depression, Progr. Neuro-psychopharmacol. Biol. Psychiat. 1983; 7: 715—718,                                                                            IF.: 1,964

37        Perényi A., Rihmer Z., Bánki C. M.: Parkinsonian symptoms in patients with lithium-neuroleptic and lithium-antidepressant treatment, J. Affect. Disord. 1983; 5: 171177,                                                                                      IF.: 2,753

38        Szádóczky E., Rihmer Z., Arató M., Moussong-Kovács E.: Adatok az ún. neurotikus depressziók hete­rogenitásához. A klinikai és neuroendokrinológiai elkülönítés lehetőségei, Ideggy. Szle 1983; 36: 461467

39        Rihmer Z., Arató M.: A dexamethason szuppressziós teszt jelentősége az antidepresszív gyógyszer típusának megválasztásában endogén depressziós betegeknél, Ideggy. Szle 1984; 37: 250253

40        Rihmer Z., Arató M.: The dexamethasone suppression test as clinical aid and research tool in patients with affective disorders, Psychopharmacol. Bull. 1984; 20: 174177   IF.: 3,880

41        Rihmer Z., Arató M., Szádóczky E., Révai K., Demeter E., György S., Udvarhelyi P.: The dexamethasone suppression test in psychotic vs non-psychotic endogenous depression, Brit. J. Psychiat. 1984; 145: 508511, IF.: 2,503

42        Rihmer Z., Bagdy G., Arató M.: A szérum dopamin- beta -hydroxiláz aktivitás vizsgálata mániás-depressziós nőbetegeknél, Ideggy. Szle 1984; 37: 325328

43        Rihmer Z., Bagdy G., Arató M.: Serum dopamine- beta -hydroxylase activity in manic-depressive female patients, Biol. Psychiat. 1984; 19: 423427,                                                                                                                                      IF.: 2,226

44        Rihmer Z., Révai K., Arató M., Perényi A.: Mazindol-induced depression: two case reports, (letter), Amer. J. Psychiat. 1984; 141: 14971498,                                                                                                                                          IF.: 3,383

45        Rihmer Z., Bagdy G., Arató M.: The preventive value of platelet MAO activity in the response to MAO inhibitors, Neurobiologische Aspecte in der Psychiatrie, hrsg. von Kühne E., Klepel H. Moleyan, J., Slowakische Medizinische Gesellschaft: Bratislava 1984, 362—364

46        Arató M., Rihmer Z., Szádóczky E., Gróf P.: Dexamethason suppression test as a predictor of drug treatment response, Progr. Neuro-psychopharmacol. Biol. Psychiat. 1984; 8: 649,                                                                          IF.: 2,226

47        Bánki C. M., Arató M., Rihmer Z.: Neuroendocrine differences among subtypes of schizophrenic dis­orders, Neuropsychobiol. 1984; 11: 174177,                                                                                                                                      IF.: 0,899

48        Demeter E., Rihmer Z., Révai K. György S.: A depresszió elleni gyógyszeres kezelés hatékonyságának előrejelzése a színekre adott asszociációk alapján endogén depressziós betegeknél, Ideggy. Szle 1984; 37: 319324

49        Perényi A., Rihmer Z., Frecska E., Faludy G.: Dexamethasone suppression test in tardive dyskinesia, J. Psychiat. biol. thér. 1984; 16: 1316

50        Rihmer Z., Arató M., Greden J. F.: Possible dexamethasone influences on subsequent serial DST results, (letter), Amer. J. Psychiat. 1985; 142: 519,                                                                                                                             IF.: 3,514

51        Rihmer Z., Arató M., György S., Révai K., Demeter E.: Dexamethasone suppression test as an aid for selection of specific antidepressant drugs in patients with endogenous depression, Pharmacopsychiat. 1985; 18: 306308, IF.: 1,000

52        Demeter E., Rihmer Z., Frecska E.: Colour associations as predictors of antidepressant pharmaco­therapy in endogenous depressive patients, Psychopathol. 1985; 18: 305309

53        Rihmer Z., Bartha E., Kerkovics Gy., Perényi T., Arató M.: A mitrális prolapszus szindróma pszichiátriai vonatkozásai. Differenciált terápiás lehetőségek, Cardiologia Hung. 1985; 15: 191194

54        Rihmer Z., György S.: Pszichofarmakonok okozta anorgazmia ciproheptadin (Peritol) kezelése, Gyógysze­reink 1986; 36: 277279

55        Rihmer Z.: Antidepresszívumok és kedélybetegségek terápiája, Gyakorlati pszichofarmakológia, szerk. Bitter I., Rihmer Z., Medicina Kiadó: Budapest 1986, 6697

56        Arató M., Rihmer Z., Perényi A., Blümel F., Frecska E., Németh A.: A dexamethason szuppresszi­ós teszt paranoid schizophreniában, Ideggy. Szle 1986; 39: 146149

57        Arató M., Rihmer Z., Szádóczky E.: Season influence on the DST results in unipolar depression, (letter), Arch. Gen. Psychiat. 1986; 43: 813,                                                                                                                                                IF.: 8,710

58        Bagdy G., Rihmer Z.: Measurement of platelet monoamino oxidase activity in healthy human volunteers, Acta Pysiol. Hung. 1986; 68: 1924,                                                                                                                                                    IF.: 0,494

59        Bagdy G., Rihmer Z., Frecska E., Szádóczky E., Arató M.: Platelet MAO activity and the dexame­thasone suppression test in bipolar depression, Psychoneuroend. 1986; 11: 117120,        IF.: 2,047

60        Bánki C. M., Arató M., Papp Z., Rihmer Z., Kovács Z.: Associations among dexamethasone nonsup­pression and TRH-induced hormonal responses: increased specificity for melancholia?, Psychoneuroend. 1986; 11: 205211,            IF.: 2,047

61        Demeter E., Rihmer Z., Arató M., Frecska E.: Association performance and the DST, (letter), Psychiat. Res. 1986; 18: 289290,                                                                                                                                                                         IF.: 2,300

62        Mód L., Rihmer Z., Magyar I., Bagdy Gy., Arató M.: Serum DBH activity in psychotic vs. nonpsy­chotic unipolar and bipolar depression, (letter), Psychiat. Res. 1986; 19: 331333,                                                                         IF.: 2,300

63        Szádóczky E., Arató M., Rihmer Z., Moussong-Kovács E.: A dexamethason szuppressziós teszt a pszichiátriai gyakorlatban, Ideggy. Szle 1986; 39: 219224

64        Szádóczky E., Rihmer Z., Arató M.: Influence of hospital admission on DST. Results in patients with panic disorder, (letter), Am. J. Psychiat. 1986; 143: 13151316,                                                                                                   IF.: 3,454

65        Rihmer Z.: The geography of DST, (letter), Biol. Psychiat. 1987; 22: 10441045, IF.: 2,099

66        Rihmer Z., Arató M., Falus A., Papp Zs.: A dexamethason szuppressziós teszt eredményeinek szezonális ingadozása depresszióban, Ideggy. Szle 1987; 40: 163167

67        Rihmer Z., Gombos I., Hada Zs., Antalics E., György S.: A MAO-bénítók helye az affektív betegségek kezelésében, Psychiat. Hung. 1987; 2: 115120

68        Rihmer Z., György S.: Gyógyítja-e a Peritol az anorgazmiát?, (levél), Gyógyszereink 1987; 37: 185187

69        Rihmer Z., Vizi E. Sz.: Depresszió, Az idegrendszeri megbetegedések neurokémiai alapjai, szerk. Vizi E. Sz., Magyar K., Medicina Kiadó: Budapest 1987, 1941

70        Arató M., Rihmer Z., Szádóczky E.: Seasonal dexamethasone suppression test results, (letter), Arch. Gen. Psychiat. 1987; 44: 920921,                                                                                                                                                      IF.: 7,514

71        Perényi A., Frecska E., Rihmer Z., Arató M.: Dexamethasone suppression test and depressive symptoms in schizophrenics and endogenous depressed patients, Pharmacopsychiat. 1987; 20: 4850,         IF: 0,415

72        Rihmer Z.: Az affektív betegségek biokémiája, Ideggy. Szle 1988; 41: 158165

73        Rihmer Z.: A depressziók szomatoterápiája, Depresszió '88, szerk. Arató M., Magyar Pszichiátriai Tár­saság: Budapest 1988, 124144

74        Arató M., Demeter E., Rihmer Z., Somogyi E.: Retrospective psychiatric assestment of 200 suicides in Budapest, Acta Psychiat. Scand. 1988; 77: 454456,                                                                                                        IF.: 0,982

75        Demeter E., Arató M., Rihmer Z., Somogyi E.: Budapesti öngyilkosok retrospektív psychiatriai értékelése, Orvosi Hetilap 1988; 129: 177183

76        Hada Zs., Rihmer Z., György S., Gombos I., Barsi J.: Az affektív személyiségzavarok új szemlélete, Psychiat. Hung. 1988; 3: 355359

77        Demeter E., Arató M., Rihmer Z., Sótonyi P., Szuchovszky G., Somogyi E.: Psychiatric aspects of suicide in Budapest, Current Issues of Suicidology, ed. by Möller H. J., Schmidtke A., Wezls R., Springer Verlag: Berlin—Heidelberg 1988, 4649

78        Rihmer Z.: Response to somatic interventions in dysthymic subtypes, Psychiatry in the 80's 7 (1989) 67

79        Rihmer Z., Barsi J., Vég K.: Regionális különbségek a depressziók és szuicidium prevalenciájában Ma­gyarországon, Ideggy. Szle 1989; 42: 491500

80        Rihmer Z., Gombos I., Hada Zs., György S., Arató M.: Dexamethason supression test and response to MAO I treatment, (letter), J. Clin. Psychiat. 1989; 50: 107108,                                                                                          IF.: 1,806

81        Rihmer Z.: Antidepresszivumok és kedélybetegségek terápiája, Gyakorlati pszichofarmakológia, szerk. Bitter I., Rihmer Z., 2. átdolgozott kiadás, Medicina Kiadó: Budapest 1989, 84128

82        Rihmer Z.: Clinical and biological differences between I and bipolar II manic-depressive subtypes, Nosology, symptomatology and biology of hyperthymic dysorders, ed. by Gaszner P., Budapest 1989, 187194

83        Rihmer Z.: Pánik-betegség és generalizált szorongás betegség, Részletes pszichiátria, szerk. Pethő B., Magyar Pszichiátriai Társaság: Budapest 1989, 10291034

84        Rihmer Z.: Pszichofarmakonok a szenvedélybetegségek kezelésében, Gyakorlati pszichofarmakológia, szerk. Bitter I., Rihmer Z., 2. átdolgozott kiadás, Medicina Kiadó: Budapest 1989, 175—182

85        Barsi J., Rihmer Z., Lajos J., Arató M., György S.: Csökkent celluláris immunitás endogén depressziós és mániás betegeknél, Ideggy. Szle 1989; 42: 336340

86        Barsi J., Rihmer Z., Lajos J., Arató M., György S.: Reduced cellular immune function in major depression and mania, (letter), Psychiat. Res. 1989; 29: 235237,                                                                                                            IF.: 1,723

87        Rihmer Z., Arató M.: Serum dopamine- beta -hydroxilase activity in psychotic and nonpsychotic major depression: the importance of distinguishing between unipolar and bipolar disorder, Acta Psychiat. Scand. 1990; 82: 9394,        IF.: 0,884

88        Rihmer Z., Barsi J.: Öngyilkosság és depresszió, Ideggy. Szle 1990; 43: 123127

89        Rihmer Z., Barsi J., Arató M., Demeter E.: Suicide in subtypes of primary major depression, J. Affect. Disord. 1990; 18: 221225,                                                                                                                                                                 IF.: 1,894

90        Rihmer Z., Barsi J., Vég K., Katona C. L. E.: Suicide rates in Hungary correlate negatively with report­ed rates of depression, J. Affect. Disord. 1990; 20: 8791,     IF.: 1,894

91        Rihmer Z.: Dysthymia: A Clinician's Perspective, Dysthymic Dysorders. A New Concept in Chronic Mild Depressions, ed. by Burton S. W., Akiskal H. S., Gaskell Publications Co.: London 1990, 112124

92        Rihmer Z.: Cyclothymic mood swing in major and minor psychiatric disorders, (letter), Amer. J. Psychiat. 1991; 148: 1104,       IF.: 4,345

93        Rihmer Z.: The influence of latitude on imipramine platelet binding sites, (letter), Pharmacopsychiat. 1991; 24: 3233,            IF.: 1,107

94        Rihmer Z.: A pánikbetegség kardiológiai vonatkozásai, Psychiat. Hung. 1992; 7: 5765

95        Rihmer Z., Barsi J., Vad Gy., György S., Zalay B., Vég K., Gábor A.: Moclobemide (Aurorix) terápia hatékonysága primér major depresszióban, Psychiat. Hung. 1992; 7: 225233

96        Rihmer Z.: Antidepresszívumok, Válogatott fejezetek a gerontopsychiatria köréből, szerk. Simkó A., Tariska P., Magyar Pszichiátriai Társaság: Budapest 1992, 215220

97        Lester D., Rihmer Z.: Sociodemographic correlates of suicide rates in Hungary and the United States, Psychiat. Hung. 1992; 7: 435437

98        Stvrteczky R., Rihmer Z., Sitker A.: A pánikbetegség gyakorisága ambuláns kardiológiai betegeknél, (levél), Psychiat. Hung. 1992; 7: 107108

99        Zonda T., Rihmer Z., Lester D.: Social correlates of deviant behaviour in Hungary, Eur. J. Psy­chiat. 1992; 6: 236238,      IF.: 0,078

100     Rihmer Z.: Az affektív betegségek profilaktikus kezelése, Gyógyszereink 1993; 43: 109115

101     Rihmer Z., Füredi J.: Psychiatry in Hungary: Past, present and future, Psychiat. Bull. 1993; 17: 667669

102     Rihmer Z., Rutz W., Barsi J.: Suicide rate, prevalence of diagnosed depression and precalence of working physicians in Hungary, Acta Psychiat. Scand. 1993; 88: 391—394,                                                                            IF.: 1,142

103     Rihmer Z., Szádóczky E.: DST and TRH-TSH test in subaffective dysthymia and character spectrum-disorder, J. Affect. Disord. 1993; 28: 287291,                                                                                                                                      IF.: 1,667

104     Rihmer Z., Szántó K., Barsi J.: Suicide prevention: Fact or fiction?, (letter), Brit. J. Psychiat. 1993; 161: 130131,               IF.: 2,319

105     Rihmer Z., Szántó K., Barsi J., György S.: Profilaktikus líthium-kezelés és szuicid magatartás mániás-depressziós betegeknél, Psychiat. Hung. 1993; 8: 497501

106     Vecsey T., Harmati L., Kelemen A., Szabó Z., Szegedi M., Rihmer Z.: A szívtranszplantáció pszi­chiátriai vonatkozásai, Psychiat. Hung. 1993; 8: 293300

107     Szántó K., Rihmer Z., Barsi J., György S., Csiszér N.: Prophilactic lithium therapy, suicidality and quality of life, Lithium in Medicine and Biology, ed. by Birch N. J., Hugher M. S., Marius Press: Carnforth 1993. 2731

108     Rihmer Z.: A depressziók — korunk alattomos népbetegsége, Kórház 1994; 1: 5, 44—47

109     Rihmer Z.: A depressziók larvált megjelenési formái, Psychiat. Hung. 1994; 9: 3748

110     Rihmer Z.: A placebo-reszponderség problémája primér depresszióban, Psychiat. Hung. 1994; 9: 283284

111     Rihmer Z.: A szelektív szerotonin re-uptake gátló antidepresszívumok szerepe a pánikbetegség kezelésében, (levél), Psychiat. Hung. 1994; 9: 617618

112     Rihmer Z., Barsi J., Vad Gy., György S., Zalay B., Vég K., Gábor A.: Moclobemide (Aurorix) in primary major depression, Progr. Neuro-psychol. Biol. Psychiat. 1994; 18: 367372,                                                                   IF.: 1,141

113     Rihmer Z., Barsi J., Rutz W.: A dolgozó orvosok, a felismert depressziók és az öngyilkossági mortalitás regionális megoszlása Magyarországon, Orvosi Hetilap 1994; 135: 125128

114     Rihmer Z., Belső N., Barsi J.: Szuicid magatartás ambulánsan kezelt pánik betegeknél, Psychiat. Hung. 1994; 9: 549553

115     Rihmer Z.: A moclobemide használhatósága időskori depressziókban, A gerontopszichiátria aktuális problémái, szerk. Simkó A., Frater R., Tariska P., Print-X Kft.: Budapest 1994, 353360

116     Rihmer Z.: Új antidepressziánsok, Depresszió, szerk. Arató M., Cserépfalvi Kiadó: Budapest 1994, 137151

117     Alföldi P., Arató M., Rihmer Z., Füredi J., Simhandl C.: Prozac (Fluoxetine) szelektív szerotonin reuptake-gátló antidepresszáns magyarországi vizsgálatának eredményei, Gyógyszereink 1994; 44: 249254

118     Arató M., Bagdy Gy., Barsi J., Bartkó Gy., Bánki M. C., Bitter I., Gaszner P., Janka Z., Molnár Gy., Magyar I., Rihmer Z., Tariska P., Turi F.: Az antidepresszánsok korszerű használata, Psychiat. Hung. 1994; 9: 607610

119     Barsi J., Rihmer Z.: Verapamil alkalmazása mániás-depressziós és schizo-affektív betegség profilaxisában, (levél), Gyógyszereink 1994; 44: 136137

120     Szádóczky E., Fazekas I., Rihmer Z., Arató M.: The role of psychosocial and biological variables in se­parating chronic and non-chronic major depression and early-late-onset dysthymia, J. Affect. Disord. 1994; 32: 111 IF.: 1,745

121     Vecsey T., Harmati L., Szabó Z., Kelemen A., Rihmer Z., Szegedi M.: A szívtranszplantáció pszi­choszociális vonatkozásai, Cardiologia Hung. 1994; 23: 2124.

122     Rihmer Z.: Ne essünk pánikba, ha kitör a pánik! Közérthető kérdések és válaszok a pánikbetegségről, B. B. Kft.: Budapest 1995

123     Rihmer Z.: A pánikbetegség epidemiológiája, Psychiat. Hung. 1995; 10: 171—178

124     Rihmer Z., Arató M., Belső N., Danics Z., Dux A., György S., Somogyi A., Szádóczky E., Vizi J., Zalay B.: Moclobemid (Aurorix) kezelés hatékonysága dysthymiában, Psychiat. Hung. 1995; 10: 493—499

125     Rihmer Z., Belső N., Barsi J., György S.: Depresszió és öngyilkosság. Irodalmi áttekintés és hazai vizs­gálatok, Lege Artis Medicinae 1995; 5: 1074—1081

126     Rihmer Z., Rutz W., Pihlgren H.: Depression and suicide on Gotland. An intensive study of all suicides before and after a depression-training programme for general practitioners, J. Affect. Disord. 1995; 35: 147—152,                  IF.: 1,636

127     Ágoston G., Rihmer Z.: A pánikbetegség jelentősége az általános orvosi gyakorlatban, Lege Artis Medi­cinae 1995;  5: 302—309

128     Belső N., Rihmer Z.: A depresszió famakotherápiájának költséghaszon elemzése, Psychiat. Hung. 1995; 10: 293298

129     Rutz W., von Knorring L., Pihlgren H., Rihmer Z., Wĺlinder J.: Prevention of male suicides: les­sons from Gotland Study, Lancet 1995; 345: 524,                                                                                                                               IF.: 17,490

130     Rutz W., von Knorring L., Pihlgren H., Rihmer Z., Wĺlinder J.: An educational project on de­pression and its consequences: is the frequency of major depression among Swedish men underrated, resulting in high suicidality?, Primary Care Psychiatry 1995; 1: 5963      IF:

131     Rutz W., Wĺlinder J., von Knorring L., Pihlgren H., Rihmer Z.: Depression hos man underbe­handlas? [Has depression been undertreated?], Läkartidningen 1995; 92: 3893—3900

132     Rihmer Z.: A depressziók diagnosztikája és terápiája, Háziorvos Továbbképző Szemle 1996; 1: 79—82

133     Rihmer Z.: A major depressziók szerotonin (Zoloft) kezelése a családorvosi gyakorlatban. 8 hetes, nyílt, multi­centrikus klinikai vizsgálat, Psychiat. Hung. 1996; 11: 505—512

134     Rihmer Z.: Strategies of suicide prevention, J. Affect. Disord. 1996; 39: 83—91,                               IF.: 2,062

135     Rihmer Z., Barsi J., Belső N., Pestality P., György S.: Antidepressant-induced hypomania in obses­sive-compulsive disorder, Int. Clin. Psychopharmacol. 1996; 11: 203—205,                                                                                    IF.: 1,638

136     Rihmer Z., Belső N.: Affektív kórképek profilaxisa, Gyógyszereink 1996; 46: 183—187

137     Rihmer Z., Pestyality P.: A depresszió felismerésének és kezelésének lehetőségei a családorvosi gyakorlat­ban, Medicus Universalis 1996; 29: 425—430

138     Hullám I., Rihmer Z., Kovács G., Kovács L., Tahin T.: A pánikbetegség előfordulása leszerelő sorka­tonáknál, Honvédorvos 1996; 48: 276—281

139     RIHMER Z.: Relationship between recognized depression and suicide in Hungary, International Journal of Methods in Psychiatric Research,1996;  6 (Suppl.), S15-S20.

140     RUTZ W, WALINDER J, PIHLGREN H, von KNORRING L, RIHMER Z. Lessons from the Gotland Study on depression, suicide and education: Effects, shortcomings and challenges. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 1996; 6 (Suppl.), S9-S14.

141     Rihmer Z.: „Ahol nincs, ott ne keress!” Válasz Singer Júliának, (levél), Psychiat. Hung. 1997; 12: 280—281

142     Rihmer Z.: Az antidepresszívumok forgalomnövekedésének hatása a magyarországi öngyilkossági halálozásra 1982 és 1995 között, Psychiat. Hung. 1997; 12: 276—278

143     Rihmer Z.: Succesful treatment of salbutamol-induced panic disorder with citalopram, Eur. Neuropsycho­pharmacol. 1997; 7: 241—242,                                                                                                                                                                 IF.: 1,852

144     Rihmer Z.: Studies of suicide and suicidal behaviour in Hungary, Basic and Clinical Science of Mental and Addictive Disorders, ed. by Judd L. L., Saletu B., Filip V. (Bibliotheca Psychiatrica 167), Karger: Basel 1997, 171—174

145     Rihmer Z., Kecskés I.: Increasing rate of males among Hungarian schizophrenics born after 1945?, (letter), Eur. Psychiat. 1997; 12: 425—426,                                                                                                                                                      IF.: 0,497

146     Rihmer Z.: The recognition of depression and prevention of suicide: the role of general practitioners and ge­neral physicians, Int. J. Psychiatry in Clin. Pract. 1997; 1: 131—134  IF.: 0,142

147     Rihmer Z., Belső N., Pestality P.: A depresszió és öngyilkosság kapcsolata. Irodalmi áttekintés és hazai vizsgálatok, Szenvedélybetegségek 1997; 5: 244—252

148     Rihmer Z., Kiss H. G.: A depressziók felismerése és kezelése a családorvosi gyakorlatban, Háziorvos szem­mel (A Háziorvosi Szemle különkiadása, 1997 november, 12—16

149     Rihmer Z.: Antidepresszív és antimániás gyógyszerek, Humán farmakológia, szerk. Vizi E. Sz., Medici­na Kiadó: Budapest 1997; pp.  295—341

150     Kőhegyi É., Rihmer Z.: Párterápia paroxetinnel, Psychiat. Hung. 1997; 12: 639—642

151     Lester D., Rihmer Z.: The regional variation of divorce in Hungary, Journal of Divorce and Remarri­age 1997; 26: 83—85,      IF.: 0,129

152     Pestality P., Rihmer Z.: Fluoxetin-kezelés hatékonysága primér alkoholizmusban, Szenvedélybetegsé­gek 1997; 5: 17—20

153     Rutz W., Rihmer Z.: A Gotland-vizsgálat tanulságai. Eredmények, hiányosságok, tennivalók, Psychiat. Hung. 1997, 12: 35—43

154     Rutz W., Wĺlinder J., von Knorring L., Rihmer Z., Pihlgren H.: Education on depression to general practitioners. Effects, shortcomings, implications on male suicidality — an update outgoing from the Got­land study, Int. J. Psychiat. in Clin. Pract. 1997, 1: 39—46  IF.: 0,142

155     Rutz W., Wĺlinder J., Rihmer Z., Pihlgren H.: No relation between antidepressive agents and suicide is not necessarily a sign of ineffective treatment [in Swedish], Läkartidingen 1997; 94 : 2838—2840

156     Szádóczky E., Rihmer Z., Füredi J., Papp Zs.: The prevalence of affective and anxiety disorders in primary care practice in Hungary, J. Affect. Disord. 1997; 43: 239—244,                                                                                     IF.: 1,813

157     Tariska P., Rihmer Z.: Nootrop szerek — agyunk fényesítői, Gyógyszerpiac 1997; 5: 19—22

158     Rihmer Z.: „Ha hallgattál volna…” Válasz Zonda Tamásnak, (levél), Psychiat. Hung. 13 (1998) 83—90

159     Rihmer Z.: Suicidal behaviour and bipolar affective disorder, (letter), Acta Psychiat. Scand. 1998; 98: 426,   IF.: 1,554

160     Rihmer Z., Bartkó Gy.: Új antidepresszívumok és neuroleptikumok, Gyógyszereink 1998, 48: 157—161

161     Rihmer Z., Kecskés I.: Növekszik a férfiak aránya az 1945 után született schizophrenek között?, (levél),  Psychiat. Hung. 1998; 13: 96—97

162     Rihmer Z., Kiss H. G.:  A depresszió felismerésének és kezelésének csaoládorvosi lehetőségei, Medicus Anonymus 1998; 6: 11—16

163     Rihmer Z., Kiss G. H., Kecskés I., Pestality P., György S.: SSRI supplementation of antimanic medication in dysphoric mania: a case report, Pharmacopsychiat. 1998; 31: 30—31,                                                                              IF.: 2,304

164     Rihmer Z., Rutz W., Pihlgren H., Pestality P.: Decreasing tendency of seasonality in suicide may in­dicate lowering rate of depressive suicides in the population, Psychiat. Res. 1998; 81: 233—240,                       IF: 1,424

165     Rihmer Z., Rutz W., Pihlgren H., Pestality P.: Anxiety/agression-driven depression and male de­pressive syndrome: Are they the same?, (letter), Psychiat. Res. 1998; 77: 209—210,                                                                          IF.: 1,424

166     Rihmer Z.: Öngyilkosság, A pszichiátria magyar kézikönyve, szerk. Füredi J., Medicina Kiadó: Budapest 1998, 637—648

167     Rihmer Z., Pestality P.: Antidepresszívumok és hangulatstabilizátorok, A pszichiátria magyar kézi­könyve, szerk. Füredi J., Medicina Kiadó: Budapest 1998; 469—489

168     Kecskés I., Rihmer Z., Pócsi L.: Szkizofrének születési szezonalitása. Kétségek és eredmények, Psychiat. Hung. 1998; 13: 67—70

169     Kiss H.G., Szabó A., Rihmer Z.: A depresszió: Egy népbetegség korszerű megközelítése, Praxis 1998; 7: 7—13

170     Kiss H.G., Szabó A., Rihmer Z.: Egy népbetegség korszerű megközelítése, Kórház 1998; 5: 19—23

171     Szádóczky E., Papp Zs., Vitrai J., Rihmer Z., Füredi J.: The prevalence of major depression and bi­polar disorders in Hungary, J. Affect. Disord. 1998; 50: 153—162,                                                                                     IF.: 1,586

172     Rihmer Z.: A depresszió társadalmi-gazdasági vonatkozásai, Kórház 1999, 6: 15—16

173     Rihmer Z.: A depressziók és az öngyilkossági mortalitás regionális megoszlása, Orvosi Hetilap 1999; 140 799—801

174     Rihmer Z.: A Gotland-vizsgálat tanulságai, Szenvedélybetegségek 1999, 7: 403—406

175     Rihmer Z., Belső N.: Depresszió a családorvosi gyakorlatban, Praxis 1999; 5, 18—25

176     Rihmer Z.: Dysthymic disorder: Implications for diagnosis and treatment, Curr. Opin. in Psychiat. 1999, 12:  69—75, IF.: 0,563

177     Rihmer Z.: Időskorú depressziós betegek fluoxetin kezelése. 12 hetes nyílt, prospektív, multicentrikus vizs­gálat, Psychiat. Hung. 1999; 14: 53—59

178     Rihmer Z., Kiss H.G.: A depresszió kezelése, Granum. Neurológia, pszichiátria, kardiológia 1999, 2 : 7, 16—19

179     Rihmer Z., Pestality P.: Bipolar II disorder and suicide behaviour, Psychiat. Clin. North Amer. 1999; 22 667—673,               IF.: 1,709

180     Rihmer Z.: Dohányzás és depresszió, Az addiktológia kézikönyve, szerk. Németh A., Gerevich J., Me­dicina Kiadó: Budapest 1999; 158—166

181     Rihmer Z.: Therapy of depression means less cost than what is otherwise lost. Commentary to J. F. Rosen­baum, T. R. Hylan: Costs of depressive disorders: A review, Depressive disorders (WPA series “Evidence and experience in psychiatry”), ed. by Maj M, Sartorius N., John Wiley and Sons, Ltd.: Chichester 1999, 476—478

182     Rihmer Z., Harmati L.: Chapter 5: Depressive disorders in cardiovascular medicine, Depressive disor­ders in physical illness. Core booklet (WPA/PTD educational program on depressive disorders), NCM Publisher, Inc.: New York 1999; 23—26

183     Rihmer Z., Füredi J.: Suicide prevention strategies: The role of health care workers, Preventive issues in psychiatry, ed. by Cristodolou G. N., Lecic-Tosevski D., Kontaxakis V. P., Karjev: Basel 1999; 66—78

184     Kiss H. G., Rihmer Z., Kecskés I., Pestality P., Nagy J., György S.: Diszfóriás mánia: Irodalmi összefoglalás és esetismertetések, Psychiat. Hung. 1999; 14: 398—407

185     Belső N., Rihmer Z.: A depresszió szövődményei, Praxis 1999; 8: 11, 9—17

186     Rihmer Z., Appleby L., Belső N., Rihmer A.: Decreasing suicide in Hungary, (letter), Brit. J. Psychiat. 2000; 177: 84,           IF.: 4,827

187     Rihmer Z., Pestality P.: Újabb adatok az antidepresszívumok farmakológiájához: modern terápiás elvek, Medicus Anonymus 2000; 8 : 7—10

188     Rihmer Z., Pestality P., Szili I., Belső N.: Az enyhe és a középsúlyos depresszió kezelésének lehetősége: az orbáncfűkivonat (Hypericum extractum), Orvostovábbképző Szemle, Különszám, 2000 (szept.), 7—10

189     Rihmer Z., Sátori M., Pestality P.: Response to Selegiline-Citalopram combination in patients with Parkinson’s disease and major depression, Int. J. Psychiat. Clin. Pract. 2000; 4: 123—125  IF.: 0,142

190     Rihmer Z., Kalmár S. (szerk.): A depresszió felismerése és az öngyilkosság megelőzése a háziorvosi gyakor­latban, Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet: Budapest 2000.

191     Rihmer Z., Rutz W.: Depreszió és öngyilkosság férfiaknál, Springer Hungária Kft.: Budapest  2000; [23 + 9 app.]

192     Benazzi F., Rihmer Z.: Sensitivity and specificity of DSM-IV atypical features for bipolar II disorder diagnosis, Psychiat. Res. 2000; 93: 257—262,                                                                                                                                      IF.: 1,557

193     Kiss H. G., Rihmer Z.: A depresszió és a szorongásos zavarok, a családorvos lehetőségei, Családorvosi fórum (2000) október, 11—17

194     Szádóczky E., Rihmer Z., Pap Zs., Füredi J.: A disztimia epidemiológiája. Hazai és nemzetközi adatok összehasonlítása, Psychiat. Hung. 2000; 15: 66—75

195     Szádóczky E., Rihmer Z., Pap Zs., Vitrai J., Füredi J.: Öngyilkos magatartás a felnőtt lakosság körében strukturált kérdőív adatai alapján, Psychiat. Hung. 2000; 15: 127—133

196     Szádóczky E., Vitrai J., Rihmer Z., Füredi J.: Suicide attempts in the Hungarian adult population. Their relation with DIS/DSM-III-R affective and anxiety disorders, Eur. Psychiat. 2000; 15 : 343—347,                    IF.: 0,748

197     Belső N., Paulin F., Rihmer Z.: Depreszió a változó korban, avagy a perimenopauzális depresszió felismerése és kezelésének lehetőségei, Springer Hungária Kft.: Budapest 2000; [23 + 9 app.]

198     Rihmer Z.: Öngyilkosság. In: Hangulatzavarok, szerk. Szádóczky E., Rihmer Z., Medicina Kiadó: Budapest, 2001, 302—319

199     Rihmer Z., Belső N., Kalmár S.: Antidepressants and suicide prevention in Hungary, (letter), Acta Psychiat. Scand. 2001; 103: 238,                                                                                                                                                                 IF.: 2,107

200     Rihmer Z., Harmati L., Kecskés I.: A kardiovaszkuláris betegségek kapcsolata a depressziós és szorongá­sos kórképekkel. In: A pszichiátria magyar kézikönyve, szerk. Füredi J., Németh A., Tariska P., 2. kiadás, Medicina Kiadó: Budapest 2001; 745—751

201     Rihmer Z., Pestality P.: A depressziók biológiai terápiája. In: Hangulatzavarok, Szerk. Szádóczky E., Rihmer Z., Medicina Kiadó: Budapest 2001; 320—353

202     Rihmer Z., Pestality P.: Dysthymic disorder: diagnostic and treatment implications, Neuropsychophar­macol. Hung. 2001; 3: 107—112

203     Rihmer Z., Szádóczky E., Füredi J., Kiss K., Papp Zs.: Anxiety disorders comorbidity in bipolar I, bipolar II and unipolar major depression: Results from a population-based study in Hungary, J. Affect. Disord. 2001; 67: 175-179.                               IF.: 1,868

204     Rihmer Z., Varga D.: Psychiatriai tünetek mozgászavarokban. In: Depresszió, Parkinson-kór és egyéb mozgászavarok, szerk. Takáts A., Melánia Kiadó Kft.: Budapest 2001; 247—250

205     Rihmer Z.: Can better recognition and treatment of depression reduce suicide rates? A brief review, Eur. Psychiat. 16 2001; 406—409,                                                                                                                                                                 IF.: 1,072

206     Harmati L., Nagy T. G., Rihmer Z.: Depresszió és kardiovaszkuláris betegségek. Diagnosztikai és terápiás megfontolások, Praxis 2001; 10: 12-18

207     Rihmer Z., Pestality P.: Antidepresszívumok és hangulatstabilizátorok, A pszichiátria magyar kézi­könyve, szerk. Füredi J., Németh A., Tariska P., 2. kiadás, Medicina Kiadó: Budapest 2002; 541—554

208     Rihmer Z.: Öngyilkosság, A pszichiátria magyar kézikönyve, szerk. Füredi J., Németh A., Tariska P., 2. kiadás, Medicina Kiadó: Budapest 2002; 721—728.

209     Rihmer Z.: Affektív zavarok. In: Gerontológia, szerk. Tariska P., Medicina Kiadó: Budapest 2002; 327-344.

210     Rihmer Z.: Bipolar II is bipolar, too. In: Bipolar disorders, ed. by Maj M., Akiskal HS, López-Ibor YY, Sartorius N., John Wiley and Sons, Ltd.: Chichester 2002; 87-89.

211     Rihmer Z., Kecskés I., Harmati L.: Pszichiátria és belgyógyászat. In: A pszichiátria magyar kézikönyve, szerk. Füredi J., Németh A., Tariska P., 2. kiadás, Me­dicina Kiadó: Budapest 2002; pp. 745-751.

212     RIHMER Z. Antidepresszív és antimániás gyógyszerek. in: Humán Farmakológia. A racionális gyógyszerterápia alapjai (szerk. Vizi E. Sz.), Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2002; 264-282.

213     Rihmer Z, Belső N, Kiss K.: Strategies for suicide prevention. Curr. Opin. Psychiat. 2002;  15: 83-87, . IF: 0,563      

214     Rihmer Z., Kiss K. Bipolar disorders and suicide risk. Clin. Appr. Bipol. Disord. 2002; 1:15-21.

215     Kiss K., Rihmer Z. Suicide in major affective disorders. Risk factors with particular regards to grief-reaction. Psychopharmacol. Hung. 2002; 4:184-192.  

216     Rihmer Z, Kiss K. Bipolar disorders and suicidal behaviour. Bipol Disord 2002; 4(Suppl. 2):21-25. IF.: 3,097

217     Kecskés I, Rihmer Z, Kiss HG, Kiss K: Drug users in Hungarian entertaining venues: consumption habits, side effects and gender differences. Neuropsychopharmacol Hung, 2002; 4: 193-196

218     Kecskés I., Rihmer Z., Kiss K., Sárai T., Szabó A., Kiss H. G: Gender differences in anxiety symptoms and illicit drug-use among young people in Hungary, Eur. Psychiat. 2002; 17: 29-32.                                                      IF.: 1,072

219     Kecskés I., Rihmer Z., Kiss K., Vargha A., Szili I., Rihmer A.: Possible effect of gender and season on the length of hospitalization in unipolar major depression, J. Affect. Disord. 2003: 73, 279-282.                       IF.: 1,868

220     Belső N., Rihmer Z.: Depresszió, szorongásos betegségek és öngyilkosság, A háziorvoslás gyakorlata, Szerk. Arnold Cs., Medicina Kiadó: Budapest 2002; pp. 595-608.

221     Rihmer A., Rihmer Z.: Creativity and mental illness, Neuropsychopharmacol. Hung. (2002), 4:5-8.

222     Szádóczky E., Rihmer Z., Papp Zs., Vitrai J., Füredi J. Gender differences in major depressive disorder in a Hungarian community survey. Int. J. Psychiat. Clin. Pract., 2002; 6:31-37.                                                            IF.: 0,142

223     Rihmer Z., Belső N., Kiss K., Tüzkő N., Paulin F.: Major depressive disorder and response to citalo­pram treatment in women attending menpoause clinic, In: Mental Health of Women, Ed. by Gaszner P., Halb­reich U., Animula Publ. Co.: Budapest 2002; pp. 32-37.

224     Rihmer Z. , Pestality P: Antidepresszívumok és hangulatstabilizátorok.  In: A pszichiátria rövidített kézikönyve, Szerk. Füredi J, Németh A., Tariska P. Medicina Kiadó: Buda­pest 2002; 493-510.

225     Rihmer Z, Harmati L: Pszichiátria és belgyógyászat. In: A pszichiátria rövidített kézikönyve; Szerk. Füredi J, Németh A., Tariska P. Medicina Kiadó: Buda­pest 2002;pp.  663-673.

226     Kecskés I., Rihmer Z., Szádóczky E., Füredi J, Kiss K. Does gender and coexisting anxiety influence the treatment outcome in depression? Eur J Psych .2003,  17:17-21.,

227     Rihmer Z. Do SSRIs increase the risk of suicide among depressives even if they are taking only placebo? Psychother. Psychosom. 2003; 72: 357-358.                                                                                                                                         IF.: 3,430

228     Pestality P, Rihmer Z. A depresszió kezelése, a depresszió gyógyszerei. Praxis, 2003; 12: 49-52.

229     Döme P, Rihmer Z, Ferencz Cs.: Depresszió és hypothyreosis. Neuropsychopharmacol. Hung. 2003; 5: 28-34.

230     Mandl P, Rihmer Z, Döme P, Kiss HG, Pestality P, Kecskés I, György S., Belső N: Depresszió, pánikbetegség és dohányzás. Neuropsychopharmacol. Hung. 2003; 5: 13-16.

231     Tylee A., Rihmer Z.: Suicide and attempted suicide. In: Oxford Textbook of Primary Medical Care, (Ed.: Jones R., Britten N, Culpepper L, et al.), Volume 2. Clinical Management.  Ox­ford University Press: Oxford, 2004, pp. 959-962.

232     Rihmer Z. A depressziók eredményes kezelésének hatása az öngyilkossági halálozás alakulására. Orvosképzés  2003; 78: : 95-99.

233     Belső N, Kiss K, Rihmer Z, Tüzkő N, Tóth J, Paulin F: Major depressive disorder and response to citalopram treatment in women attending menopause clinic. Int. J. Psychiat. Clin. Pract, 2003; 7:269-272.                    IF.: 0,142.

234     Rihmer Z., Angst J. Mood disorders: epidemiology. In: Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, 8.th ed. (Eds.: Sadock BJ, Sadock VA.), Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, PA,  2005, pp. 1575-1581.,

235     Rihmer Z. Comorbidity between phobias and mood disorders: diagnostic and treatment implications. In: Panic and Phobias (Ed: Maj M); John Wiley and Sons, Chichester 2004, pp 103-1.

236     DÖME P, RIHMER Z. A dohányzás és a pszichiátriai megbetegedések. Psychiatr. Hung. 2004; 19: 4-17,

237     RIHMER Z. Decreasing national suicide rates – Fact or fiction?  World J. Biol. Psych. 2004; 5: 55-56. IF.: :2,968

238     RIHMER Z, KISS K. Risk factors for suicide in bipolar disorders. In: Bipolárna Porucha (Ed: Vavrusova, L.) Vydavatlestovo Osveta, Martin, (2004),  pp. 86-101.

239     RIHMER Z, KÁNTOR Z, RIHMER A, SEREGI K. Suicide prevention strategies – A brief review.  Neuropsychopharmacol. Hung. 2004; 6: 195-199.

240     RIHMER Z, SEREGI K, RIHMER, A. Parkinson’s disease and depression. Neuropsychopharm. Hung. 2004, 6: 82-85.

241     RIHMER Z. Suicide in bipolar disorders. Tele-Lecture. Journal of Bipolar Disorders: Reviews and Commentaries. 2004; 3: 10-11.

242     RIHMER Z. Is male depressive syndrome bipolar, rather than unipolar?  Journal of Bipolar Disorders: Reviews and Commentaries, 2004; 3: 19.

243     RIHMER Z. Depresszív és mániás kórképek. In: Geriátria – Az időslkor gyógyászata (Szerk. Székács B.), Medicina Könyívkiadó, Budapest, 2005, 199-205.

244     ÁGOSTON G, RIHMER Z. Szorongás, paranoid psychosis. In: Geriátria – Az időskor gyógyászata, (Szerk. Székács B.), Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2005, 206-209.

245     MAREMMANI I,  PANI P.P, CANONIERO S,  PACINI  M, PERUGI  G, RIHMER Z, AKISKAL HS, . Depression, hostility, and bipolar spectrtum  disorders predict suicidal ideation in heroin addicts. Psychopathology 2007; 40: 269-277.    IF.: 0,808

246     AKISKAL HS, BENAZZI F, PERUGI G, RIHMER Z.  The nosologic status of agitated „unipolar” depression re-conceptualized as a bipolar mixed state. Implications for the antidepressant-suicide controversy. J. Affect. Disord. 2005, 85: 245-258.       IF.: 3,08

247     RIHMER Z, RIHMER A, ISACSSON G, Suicide and antidepressant sales.. (ltr). Brit J Psychiat 2005, 186, 445-446.            IF.: 4,175

248     DILSAVER S, BENAZZI F, RIHMER Z, AKISKAL KK,  AKISKAL HS,  Gender, suicidality and bipolar mixed states. J. Affect. Disord. 2005, 87: 11-16.                                                                                                                                                IF.: 3,08

249     GONDA X, JUHÁSZ G, LASZIK A, RIHMER Z, BAGDY G.: Subthreshold depression is linked to the  polymorphism of the 5-HT transporter gene. J. Affect. Disord. 2005; 87: 291 - 297.                                                                           IF.: 3,08

250     RÉTHELYI J, SZÁDÓCZKY E, RIHMER Z, BITTER I. Duloxetin, a kettős hatású, szerotonerg-noradrenerg visszavételt gátló szerek csoportjának új tagja. Psychiat. Hung. 2004; 19: 479-486.

251     RIHMER Z. Prediction and prevention of suicide in bipolar disorders. Clin. Neuropsychiatr. 2005; 2, 48-54.

252     RIHMER Z. A depresszió, mint a kardiovaszkuláris betegségek rizikófaktora. Háziorvos Továbbképző Szemle, 2005; 10: 15-18.

253     RIHMER Z, SEREGI K, PESTALITY P. Az unipoláris depresszió farmakoterápiája. Háziorvos Továbbképző Szemle, 2005; 10, 567-573.

254     ALMÁSI J, RIHMER Z. Az antidepresszívumok áttekintése a TCA-któl a harmadik generációs szerekig. Neuropsychopharmacol Hung, 2005, 6: 185-194.

255     MANN JJ, APTER A,  BARTOLOTE J, BEAUTRAIS A, CURRIER D,  HAAS A, HEGERL U,  LÖNNQVIST J,  J, MALONE K, MARUSIC A,  MEHLUM I, PATTON G, PHILLIPS M, RUTZ W, RIHMER Z, SCHMIEDTKE A, SCHAFFER D, SILVERMAN M, TAKAHASHI Y, VARNIK A, WASSERMAN D, YIP P, HENDIN H. Suicide prevention strategies: A systematic review. JAMA, 2005, 294: 2064-2074.                                                                                                                                IF.:  23,332

256     RIHMER Z, KECSKÉS I. Növelik-e az antidepresszív szerek az öngyilkosság rizikóját ? Háziorvos Továbbképző Szemle, 2005, októberi különszám, 58-64.

257     LAKATOS L, RIHMER Z.  1+1 vagy 2x1 ? Kettős antidepresszív hatásmehanizmus másképp- Neuropsychopharmacol. Hung.  2005; 7: 118-124.

258     RIHMER Z. (F)okozzák-e az antidepresszívumok a szuicid rizikót ? Psychiat Hung, 2005; 20: 380-387.

259     DÖME P, RIHMER Z, GONDA X, PESTALITY P, KOVÁCS G, TELEKI ZS, MANDL P. Cigarette smoking and psychiatric disorders in Hungary. Int. J. Psychiat. Clin. Pract. 2005; 9: 145-148.                                                                         IF.: 0,470

260     RIHMER Z Suicide prevention. In: Bipolar Psychopharmacotherapy. Caring for the Patient. (Eds: Akiskal, HS, Tohen, M.) John Wiley and Sons, Chichester, 2006, pp:.353-365.

261     BALÁZS J, BENAZZI F, RIHMER Z, RIHMER A,  AKISKAL, K,K., AKISKAL HS,  The close link between suicide attempts and mixed depression: Implications for suicide   prevention. J Affect Disord. 2006; 91: 133-138.                       IF.: 3,08

262     GONDA X, RIHMER Z, ZSOMBÓK T, AKISKAL K K, BAGDY G, AKISKAL HS. The 5HTTLPR plolymorphism of the serotonin transporter gene is associated with affective temperaments as measure by TEMPS—A.  J Affect Disord 2006;  91: 125-131.    IF.: 3,08

263     DÖME P, TELEKI Z, GONDA X, GASZNER G, MAMDL P, RIHMER Z. Relationship between obsessive-compulsive symptoms and smoking habits among schizophrenic patients. Psychiat. Res. 2006, 144: 227-231.                          IF.: 1,952

264     RIHMER Z. Antidepressants and suicide (Editorial) Studies on Aggressiveness and Suicide, 2005, 6: 5-9.

265     RIHMER Z, ANGST J, Epidemiology of bipolar disorders. In: Handbook of Bipolar Disorders, (Eds.: Kasper S. and Hirschfeld RMA.), Taylor and Francis, New York, 2005, pp.  21-35.

266     RIHMER A, RIHMER Z, JEKKEL É, KÁRTESZI M, CSISZÉR N, FARKAS Á.  Psychiatric characzeristics of 100 nonviolent suicide attempters in Hungary. Int.  J Psychiat. Clin Pract, 2006, 10: 69-72.                                                     IF.: 0,407

267     RIHMER Z, SEREGI K. A vaszkuláris rizikófaktorok jelentősége az időskori depresszió kialakulásában. Háziorvos Továbbképző Szemle, 2006, 11: 344-348.

268     RIHMER A, KÁRTESZI M, CSISZÉR N, FARKAS Á,RIHMER Z. Öngyilkossági kísérletet elkövetők pszichiátriai és pszichoszociális jellemzői: A komorbiditás jelentősége. Neuropsychopharmacol. Hung. 2006; 8 (Suppl.) 15-18.

269     RÓZSA S, RIHMER A,, KŐ N, GONDA X, SZILI I, SZÁDÓCZKY E, PESTALITY P, RIHMER Z. Az affektív temperamentum: A TEMPS-A kérdőívvel szerzett hazai tapasztalatok. Psychiat. Hung. 2006; 21: 147-160.

270     RIHMER Z. Similarities and defferences between Bipolar I and Boipolar II disorders. J Bipol. Disord. Rev. Comm. (2006), 5, 10-11.

271     RIHMER Z, RUTZ W.  Treatment of attempted suicide and suicidal patients in primary care. In. Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention, (Eds: Wasserman, D, Wasserman C.), Oxford University Press,  New York, 2009, pp: 463-470.

272     RUTZ W, RIHMER Z.  Suicide in men. Suicide prevention for the male person. In: The Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prvention. (Eds. Waserman D, Wasserman C.), Oxford University Press, New York, 2009, pp. 249-255.

273     RIHMER Z, BENAZZI F, GONDA X. Suicidal behaviour in unipolar depression: Focus on mixed states. In: Suicide in Psychiatric Disorders (Eds. Tatarelli R, Pompili M, Girardi P.) Nova Editorial Inc., New York , 2007, pp. 223-235.

274     RIHMER Z. Suicide risk in mood disorders. Curr. Opin. Psychiat 2007, 20: 17-22.                                  IF.: 3,744

275     RIHMER, Z. GONDA X  RIHMER A. Kreativitás és pszichiátriai betegségek. Psychiat. Hung. 2006; 21: 288-294.

276     RIHMER, Z., AKISKAL, H.S., Do antidepressantd t(h)reat(en) depressives? Toward a clinically judicious formulation of the antidepressant-suicidality FDA advisory in lihjt of declining national suicide statistics from many countries. J Affect Disord, 2006, 94: 3-13.                                                                                                                                                            IF.: 3.08

277     RIHMER Z: Bipolar II is bipolar, too.  Once again. Die Psychiatrie 2006, 2: 2-4.

278     RIHMER Z, GONDA X.: Suicide behaviour of patients treated with antidepressants. Neuropsychopharmacol Hung, 2006, 8, 13-16.

279     RIHMER Z, Chromosome 9 and the genetics of bipolar I disorder.   Bipol. Disord, 2007, 9: 669.         IF.: 4,442

280     RIHMER Z,  SEREGI K, HARMATI L, ÁGOSTON G, A vaszkuláris rizikófaktoros jelentősége a depresszió kialakulásában. Hypertónia és Nephrológia, 2007; 11: 168-174.

281     GONDA X, RIHMER Z, JUHÁSZ G, ZSOMBOK T, BAGDY G. Higeh anxiety and migraine are associated with the s allele of the 5HTTLPR gene polymorphism. Psychiat Res. 2007; 149: 261-266.                                                      IF.: 2,298

282     FOUNTOULAKIS KN, GONDA X, KAPRINIS G, RIHMER Z. Suicidio: revisione e prevenzione di un rilevante problema sanitario. Studies on Aggressiveness and Suicide, 2007; 10: 5-8.

283     SZÁNTÓ K, KALMÁR S, HENDIN H, RIHMER Z, MANN JJ. A síuicide prevention program in a very high suicide rate region. Arch Gen Psychiat 2007; 64: 914-920.                                                                                                              IF.: 15,976

284     Rihmer Z, Gonda X. A bipoláris betegségek diagnózis és kezelése, Hippocrates, 2006, 8, 160-163.

285     Rihmer Z. Seasonal and latitute effects in the occurrence of bipolar disorders. Acta Psychiatrica Scandinavica, 2007, 115: 251. IF: 3,782

286     RIHMER Z, HARMATI L.  Major depresszió és kardiovaszkuláris betegségek: Terápiás konzekvenciák. In.  Őry K. (Ed.) A szív-és érrendszeri negbetegegések idegi-lelki tényezői és ezek terápiája. Springmed Kiadó, Budapest, 2006, pp. 152-169.

287     RIHMER Z, GONDA X, AKISKAL K K, AKISKAL H S. Affective temperament: A mediating variable between environment and clinical depression? Arch Gen Psychiat 2007, 64: 1096-1097.                                                                          IF.: 15,976

288     Pompili M, Iliceto P, Rihmer Z, Akiskal HS, Akiskal KK, Innamorati M, Lester D, Puccinno M, Girardi P, Tatarelli R. Temperament, hopelessness and personality in the determination of suicide risk. Studi su Aggressività e Suicidologia 2007; 10: 17-25.

289     Rihmer Z. Drug-placebo difference in antidepressant drug trials could be 50% greater than previously believed. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 2007, 9, 35-37.

290      RÓZSA S, RIHMER Z, GONDA X, SZILI  I, RIHMER A, KŐ N, NÉMETH A, PESTALITY P, BAGDY G, ALHASOON O, AKISKAL K, K, AKISKAL H, S, A study of affective temperaments in Hungaty: Internal consistency and concurrent validity of the TEMPS-A against the TCI and NEO-FFI. J Affect Disord, 2008; 106: 45-53.                                                        IF.: 3,138

291     RIHMER Z, PESTALITY P. Antidepresaszívumok és hangulatstabilizátorok. In: A Pszichiátria Magyar Kézikönyve, (Szerk. Füredi J, Németh A, Tariska P.), 4. átdolgozott  és bővített kiadás Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2009, pp 487-500.

292     RIHMER Z, FEKETE S. Öngyilkosság. In. A Pszichiátria Magyar Kézikönyve (szerk. Füredi J, Németh A, Tariska P.), 4. átdolgozottés bővített  kiadás, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2009. pp. 670-678.

293     RIHMER Z, HARMATI L, KECSKÉS I. A kardiovaszkuláris betegségek kapcsolata a depressziós és szorongásos kórképekkel. In: A Pszichiátria Magyar Kézikönyve., 4. átdolgozott és bővített kiadás, (Szerk.: Füredi J, Németh A, Tariska P.), Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2009. pp. 729-735.

294     FOUNTOULAKIS K, GONDA X, KAPRINIS G, RIHMER Z. Suicide: Prediction and prevention of suicide: a major health problem. (Editorial) Annals of General Psychiatry (in press)

295     SIKTER A, FRECSKA E, BRAUN IM, RIHMER Z. The role of hyperventillation-hypocapnia in the pathomechanism of panic disorder. Revista Brasilieria de Psyquiatria 2007; 29: 375-379.

296     GONDA X, FOUNTOULAKIS K, KAPRINIS G, RIHMER Z: Prediction and prevention of suicide in patients with unipolar depression and anxiety. Annals of General Psychiatry, 2007, 6: 23.

297     RIHMER Z, GONDA X. Is drug-placebo difference in short-term antidepressants drug trials on unipolar major depression much grater than previously believed.  J Affect. Disord. 2008; 108: 195-198.                                                          IF.: 3.138

298     DÖME P, TELEKI ZS, RIHMER Z, PETER L, DOBOS J, KENESSEY I, TÓVÁRI J, TÍMÁR J, PAKU S, KOVÁCS G, DÖME B. Circulating endothelial progenitor cells and depression: a possible novel link between heart and soul. Molec Psychiat, 2009; 14: 523-531.                                                                                                                                                                         IF.: 11.80

299     RIHMER Z. Pharmacological prevention of suicide in bipolar patients: A realizable target (Editorial) J Affect Disord, 2007: 103: 1-3.                                                                                                                                                                         IF.: 3.138

300     RIHMER Z, A bipoláris betegség korszerű szemlélete – Diagnosztikai és terápiás vonatkozások. Neuropsychopharmacol Hung, 2007; 9: (Suppl. 2) 16-27.   

301     KALMÁR S, SZÁNTÓ K, RIHMER Z, MAZUMDAR S, HARRISON K, MANN JJ. Antidepressant prescription and suicide rates: Effect of age and gender. Suic Life Threat Behav 2008; 38: 287-301.

302     POMPILI M, RIHMER Z, AKISKAL HS, INNAMORATI M, ILICETO P, AKISKAL KK, LESTER D, NARCISO V, FERRACUTI S, TATARELLI R, DE PISA E, GIRARDI P. Temperament and personality dimensions in suicidal and non-suicidal psychiatric inpatients. Psychopathology 2008; 41: 313-321.                                                                                     IF.: 1,441

303     RUTZ W, RIHMER Z.  Suicidality in men – Practical issues, challenges, solutions.  J Men’s Health and Gender 2007; 4: 393-401.   IF.: 1,544

304     RIHMER Z, DÖME P, GONDA X, KISS H. G, KOVÁCS D, SEREGI K, TELEKI Z. Cigarette smoking and suicide attempts in psychiatric outpatients in Hungary. Neuropsychopharmacol Hung, 2007; 9: 63-67.

305     PÉTER L, DÖME P, RIHMER Z, KOVÁCS G, FALUDI G.  Kardiovaszkuláris betegségek és depresszió: Az epidemiológiai és a lehetséges etiológiai összefüggések áttekintése. Neuropsychopharmacol. Hung, 2008; 10: 81-90.

306     RIHMER Z, Suicide. In: Psychiatric diagnosis: Patterns and prospects (Eds: Salloum I, M., and Mezzich, J. E.), John Wiley and Sons Ltd, Chichester, 2009, pp. 179-186.

307     RIHMER Z, ANGST J, Mood disorders – Epidemiology. In: Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, 9th edition, (Eds.: Sadock B,J, Sadock V.A, Ruiz  P), Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, PA 2009; 1645-1653.

308     RIHMER Z. Suicide and bipolar disorder. In: Bipolar Depression: Molecular neurobiology, Clinical Diagnosis, and Pharmacotherapy (Eds: Zarate CA, Manji HK) Birkhauser Verlag, Basel, 2008, pp. 47-56.

309     RIHMER Z, GONDA X, SZÓKONTOR N. Az antidepresszívumok és az öngyilkosság összefüggése. Gyógyszerészet, 2007; 15: 139-141.

310     GONDA X, PAP D, BAGDY G, RIHMER Z. Szubklinikus depressziók jelentősége a háziorvosi gyakorlatban. Háziorvos Továbbképző Szemle, 2008; 13: 434-437.

311     POMPILI M, ILIOCETO M, RIHMER Z, AKISKAL HA, AKISKAL KK, INNAMORATI M, LESTER D D, PUCCINNO M, GIRARDI P, TATARELLI R. Temperamento personalitá e disperazione nella determinazione del rischio di suicidio: un’analisi esplorativa. Stud Agress Suicodol 2007; 15-27.

312     POMPILI M, INNAMORATI M, GIUPPONI G, RIHMER Z, FERRACUTI S, GIRARDI P, TATARELLI R, AKISKAL HS. Die Wechselwirkungen von Temperament und Personlichkeit bei der Pradiktionen des Suicidrisokos von bipolaren und depressiven Patienten. Nervenarzt, 2009; 80: 315-323.                                                                                                IF.: 0,601.

313     RIHMER Z, GONDA X, FALUDI G, FOUNTOULAKIS K. Positive antidepressant pharmacotherapy in reducing suicide morbidity and mortality in unipolar depression. Eur Psychiat Rev, 2008; 2: 59-62.

314     GONDA X, FOUNTOULAKIS KN, RIHMER Z, LAZARY J, LASZIK A, AKISKAL KK, AKISKAL HS, BAGDY G.: Towards a genetically validated new affective temperament scale: A delineation of the temperament „phenotype” of 5-HTTLPR using the TRMPS-A.  J Affect Disord, 2009; 112: 19-29.                                                                                         IF: 3.271

315     POMPILI M, INNAMORATI M, LESTER D, AKISKAL HS, RIHMER Z, DEL CASELE A, AMORE M, GIRADDI P, TATARELLI R. Substance abuse, temperament and suicide risk: Evidence from a case-control study. J Addict Disord. 2009; 28: 13-20.            IF.:

316     RIHMER Z. BENAZZI, F. Impact of impulsivity and affective istability traits on the suicidality of borderline personality. Ann Clin Psychiatry, 2010; 22: 121-128.                                                                                                                    IF.: 2,545

317     FOUNTOULAKIS KN, GONDA X, SIAMOULI M, RIHMER Z.  Psychotherapeutic interventions and suicide risk reduction in bipolar disorder: A review of the evidence. J Affect Disord, 2009, 113: 21-29.                                               IF.: 3,271

318     MERGL R, HAVERS I, ALTHAUS D, RIHMER Z, SCHMIEDTKE A,LEHFELD H, NIKLEWSKI G, HEGERL U. Seasonality of suicide attempts: Association with gender. Eur Arch Psych Clin Neurosci 2010; 260: 393-400.                 IF.:  2,852

319     TORZSA P, RIHMER Z, GONDA X, SEBESTYÉN B, SZÓKONTOR N, FALUDI G, KALABAY L. A depresszió prevalenciája az alapellátásban Magyarországon. Neuropsycho-Pharmacologia Hungarica, 2008; 10: 265-270.

320     ALMÁSI K, BELSŐ N, KAPUR N, WEBB R, COOPER J, HADLEY S, KERFOOT M, DUNN G, SÓTONYI P, RIHMER Z, APPLEBY L. Risk factors for suicide in Hungary: A case-control study. BMC Psychiatry, 2009; 9: 45.              IF.: 1,832

321     RIHMER Z, PUREBL GY, FALUDI G, HALMY L. Az elhízás és depresszió kapcsolatai. Neuro-Psychopharmacologia Hungarica, 2008; 10: 183-189.

322     RIHMER Z, A bipoláris betegség korszerű nozológiája. Neuropsychophrmacologia Hungarica, 2008; 10 (suppl.3): 5-12.

323     RIHMER Z, PESTALITY P, Az unipoláris depresszió kezelése. Háziorvos Továbbképző szemle, 2008; 13: 616-624.

324     GONDA X, MOLNÁR E, TORZSA P, RIHMER Z.  Az időskori depresszió jellegzetességei. Psychiat. Hung, 2009, 24: 166-174.

325     GONDA X, FOUNTOULAKIS KN, JUHASZ G, RIHMER Z, LAZARY J, LASZIK A, AKISKAL HS, BAGDY G. Association of the s allele of the 5-HTTLPR with neuroticism-related traits and temperaments in a psychiatrically healthy population. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 2009; 259: 106- 113.                                                                                       IF.:  2,852

326     PUREBL GY, TORZSA P, KALABAY L, RIHMER Z. Benzodiazepin-használók a háziorvosi praxisban. Addiktológia, 2009; 8: 319-328.

327     RIHMER Z, GONDA X,  RIHMER A, FOUNTOULAKIS KN. Suicide and violence in mood disorders. A review for the clinician. Int J Psychiat Clin Pract, 2010; 14: 88-94.                                                                                                          IF.: 0,569

328     RIHMER Z, GONDA X, TONDO L, Lithium and suicidal behavior in patients with bipolar disorder. J Clin Psychiat, 2008; 69: 1381-1382.                                                                                                                                                                        IF.: 5,060

329     RIHMER A, RÓZSA S, RIHMER Z, GONDA X, AKISKAL KK, AKISKAL HS. Affective temperaments, as measured by TEMPS-A, among nonviolent suicide attempters. J Affect Disord, 2009; 116: 18-22.                                          IF.: 3,271

330     POMPILI M, RIHMER Z, INNAMORATI M, LESTER D, GIRARDI P, TATARELLI R. Assessment and treatment of suicide risk in bipolar disorder. Expert Review of Neurotherapeutics 2009; 9: 109-136.

331     FOUNTOULAKIS KN, GONDA X, RIHMER Z, FOKAS C, IACOVIDES A,  Revisiting dexamethasone suppression test in major depression: An exploratory study. Annals of Genral Psychiatry, 2008; 7: 22.

332     RIHMER Z, FAWCETT J. Suicide and bipolar disoerders. In: Bipolar Disorder: Clinical and Neuro-biological Foundations. (Eds. Yatham LN, Maj M), John Wiley and Sons, Ltd, 2010, pp. 62-68.

333     RIHMER Z. Depression and suicide and attempted suicide. In: International Handbook of Suicide Prevention: Research, Policy and Practice. (Eds.: O’Connor R,  Platt S, Gordon J.) Wiley Blackwell, 2011, 59-73.

334     TORZSA P, RIHMER Z, GONDA X, SZKONTOR N, SEBESTYÉN B, KALABAY L. Family history of suicide: A clinical marker for major depression in primary care practice? J Affect Disord, 2009; 117: 202-204.                                        IF.:  3.271

335     RIHMER Z, PUREBL GY. Mirtazapin: Különleges hatásmechanizmus és speciális klinikai előnyök. Neuropsychopharmacol. Hung. 2009; 11: 35-40.

336     SIKTER A, FALUDI G, RIHMER Z.  The role of carbod dioxide (and intracellular pH) in the pato-mechanism of several mental disorders. Neuropsychopharmacol Hung, 2009; 11: 161-173.

337     RIHMER Z, A depressziók korszerű szemlélete. Diagnosztikai és terápiás vonatkozások. Orvostovábbképző Szemle, 2009, március (Pszichiátriai különszám) 3-11.

338     GUILLAUME S, JAUSSENT I, JOLLANT F, RIHMER Z, MALAFOSSE A, COURTET P. Suicide attempt characteristics may orientate toward bipolar disorder in attempters with recurrent depression. J Affect Disord, 2010; 122: 53-59. IF.: 3,271

339     RIHMER Z, Prediction of suicide in mood disorders. Eur Neuropsychopharmacol. (in press)            IF.:  4,413

340     PUREBL GY, RIHMER Z. Az altatószerekkel való kezelés addiktológiai vonatkozásai. In.: Addiktológia II. (szerk. Demetrovics Zs.), Eötvös Kiadó, Budapest, 2009, pp. 94-99.

341     SEBESTYÉN B, RIHMER Z, BÁLINT L, SZÓKONTOR N, GONDA X, GYARMATI B, BÖDECS T, SÁNDOR J. Gender differences in antidepressant use-related seasonality change in suicide mortality in Hungary, 1998-2006.  World J Biol Psychiatry, 2010; 11: 579-585.                                                                                                                                                                 IF.: 5,564

342     RIHMER Z, AKISKAL KK, RIHMER A, AKISKAL HS. Current research on affective temeprament. Curr Opin Psychiat, 2010; 23: 12-18.                                                                                                                                                                        IF.: 3,574

343     CARLI V, JOVANOVIC N, ROY A, RIHMER Z, MAGGI S, MARUSIC D, CESARO C, IOSUE M, MARUSIC A, SARCHIAPONE M. Suicidality in prisoners : Risk linked to impulsivity. J Affect Disord. 2010; 123: 116-122.               IF.:  3.271

344     POMPILI M, ILICETO P, INNAMORATI M, RIHMER Z, LESTER D, AKISKAL H, FERRACUTI S, GIRARDI P, TATARELLI R. Suicide risk and personality traits in physically-sexually abused acute psychiatric inpatients: A preliminary study. Psychol. Reports, 2009; 105: 1-15.  IF.:  0,35

345     DÖME P, LAZARY J, KALAPOS M, RIHMER Z, Smoking, nicotine and neuropsychiatric disorders. Neurosci Behav Rev 2010; 34: 295-342.                                                                                                                                                                   IF.: 7,80

346     RIHMER Z, Farmakoterpia-rezisztens depresszió: Hogyan kerüljük el?  Psychiat Hung 2009; 24 (különszám): 20-27.

347     PUREBL GY, RIHMER Z. A mirtazapin alvásjavító és szorongáscsökkentő hatásának szerepe a depresszióhoz társló öngyilkossági kockázat csökkentésében. Psychiat Hung 2009; 24 (különszám): 6-11.

348     BÖDECS T, MÁTÉ O, HORVÁTH B, KOVÁCS L, RIHMER Z, SEBESTYÉN B, GONDA X, SÁNDOR J. Barriers pf antenatal folate-supplementation: The role of depression and trait-anxiety on periconceptional folate-intake. Int. J Psychiat Clin Pract.  2010; 14: 102-108.                                                                                                                                                                 IF.: 0.569

349     RIHMER Z, GONDA X, FOUNTOULAKIS KN. Suicide prevention programs throught education in the frame of healthcare. Psychiat Hung, 2009; 24: 382-387.

350     GONDA X, FOUNTOULAKIS KN, RIHMER Z, LASZIK A,  AKISKAL HS BAGDY G. How possible is the development o fan operational psychometric method to assess the presence of the 5-HTTLPR s allele? Equivocal preliminary findings. Annals of General Psychiatry, 2010; 9: 21.

351     FOUNTOULAKIS K, Rihmer Z, Evidence-based suicide prevention through education in the community. In: Evidence-based practice in suicidology: A sourcebook (Eds. Pompili M, Tatarelli R.), Hogrefe Publishing, Göttingen 2011, pp. 153-169.

352     RIHMER Z, A mániás-depressziós kevert állapotok és a szubszindrómális bipoláris betegség diagnosztikai és terápiás vonatkozásai. Orvostovábbképző Szemle, 2010, Június (különszám), 19-22.

353     RIHMER Z, Prevention of suicide in mood-disorder patients: Individual and public health perspective. In: Suicide in the words of suicidologists.  (Ed.: Pompili M), Nova Science Publishers, Inc, New York, 2011, pp. 179-182.

354     MOLNÁR E, LAZARY J, BENKO A, GONDA X, PAP D, MEKLI K, JUHÁSZ G, KOVÁCS G, KURIMAY T, RIHMER Z, BAGDY G. Seasonality and winter-type seasonal depression are associated with the rs731779 polimorphism of the serotonin-2A receptor gene. Eur Neuropsychopharmacol, 2010; 20: 655-662.                                                                                                                                 IF.: 3,684

355     GAZDAG G, BARAN B, RIHMER Z, FINK M.  The end of the asylum era in Central-Eastern Europe. History of Psychiatry, 2010; 21: 501-504.                                                                                   IF.: 0,205

356     RIHMER A, SZILÁGYI S, RÓZSA S, GONDA X, FALUDI G, RIHMER Z.:  A gyermekkori abúzusok szerepe a felnőttkori szuicid magatartás kialakulásában. Neuropsychopharmacol Hung 2009; 11: 237-246.

357     RIHMER Z, A quetapin XR antidepresszív hatása unipoláris major depresszióban. Neuropsychopharmacol Hung 2009; 11: 211-215.

358     MOLNÁR E, GONDA X, RIHMER Z, BAGDY G. A szezonális depresszió etiopatológiája és terápiás lehetőségei. Neuropsychopharmacol Hung, 2010; 12: 483-494.

359     ILICETO P, POMPILI M, GIRARDI P, LESTER D, VINCENTI C, RIHMER Z, TATARELLI R, AKISKAL HS: Hopelessness, temperament and health perception in heroin addicts. J Addict Diseases 2010; 29: 352-358.                                 IF.: 1,112

360     DÖME P, KAPITÁNY B, RIHMER Z. A dohánytermékek ára, a dohányfogyasztás és az öngyilkossági ráta közötti összefüggések vizsgálata Magyarországon. Med Thorac, 2010; 63: 403-411.

361     MOLNÁR E, GONDA X, RIHMER Z, BAGDY G. A szezonális depresszió patofiziológiája, diagnnosztikai és epidemiológiai jellegzetességei. Psychiatria Hung, 2010, 407-416.

362     RIHMER Z. Antidepressant-resistant depression and antidepressant-induced suicidality: Is mixed depression the key?  J Affect Disord (in press)                                                                                                                                                       IF.: 3.271

363     DÖME P, KAPITÁNY B, IGNITS G, RIHMER Z. Season of birth is significantly associated with the risk of completed suicide. Biol Psychiatry 2010, 68: 148-155.                                                                                                                     IF.: 8,672

364     BÓDIZS R, PUREBL GY, RIHMER Z. Hangulat, hangulatingadozások és depresszió: A cirkadián ritmusok szerepe. Neuropsychopharmacol Hung, 2010; 12: 277-287.

365     POMPILI M, INNAMORATI M, SERAFINI G,FORTE A, CITTADNINI A, MANCINELLI I, CALABRÓ G, DOMINICI G, LESTER D, AKISKAL HS, RIHMER Z, IACOROSSI G, GIRADRI N, TALAMO A, TATARELI R. Suicide attempts in the emergency department before hospitalization in a Psychiatric ward. Perspectives in Psychiatric Care, 2010; 47: 23-34.

366     SERAFINI G, POMPILI M, INNAMORATI M, FUSAR - POLI  P, AKISKAL HS, RIHMER Z, LESTER D, ROMANO A, STRUSI L, FERRACUTI S, GIRARDI P, TATARELLI R.  Affective temperamental profiles are associated with white matter hyperintensity and suicidal risk in ptients with mood disorders. J Affect Disord, 2011; 129: 47-55.            IF.: 3,271

367     RIHMER Z. Should the same antidepressant be administered if a depressive episode recurs? Medicographia 2011, 33: 177.

368     RIHMER Z. Pharmacological prevention of suicide in bipolar patients. In: Bipolar Psycho-pharmacotherapy: Caring for the patient. 2nd edition (Eds.: Akiskal HS, Tohen M) John Wiley and Sons, 2011, pp. 469-483.

369     GONDA X, FOUNTOULAKIS KN, CSUKLY G, TELEK T, PAP D, RIHMER Z, BAGDY G. Increased attention for negative life events is associated with an elevated risk for premenstrual symptoms. Annals of General Psychiatry, 2010; 9: (Suppl. 1): 188.

370     GONDA X, FOUNTOULAKIS KN, HARRO J, POMPILI M, AKISKAL HS, BAGDY G, RIHMER Z. The possible contributory role of the S allele of 5-HTTLPR in the emergence of suicidality. J Psychphmarmacol 2011; 25: 857-866.                                                   IF.: 3,647

371     RIHMER Z, PESTALITY P. Az unipoláris depressziók típusai és terápiája. Háziorvos Továbbképző Szedmle, 2010; 15: 614-618.

372     GONDA X, FOUNTOULAKIS KN, CSUKLY G, TELEK T, PAPP D, RIHMER Z, BAGDY G. Association of a trait-like bias towards the perception of negative subjective life events with risk of developing premenstrual symptoms. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 2010; 34: 500-505.                                     IF: 2,877

373     TORZSA P, GONDA X, KALABAY L, RIHMER Z. A depresszió szűrése és kezelési algoritmusa az alapellátásban. Háziorvos Továbbképző Szemle, 2011; 15: 632-636.

374     DÖME P, KAPITÁNY B, IGNITS Gy, PORKOLÁB L, RIHMER Z, Tobacco consumption and antidepressant use are associated with the rate of completed suicide in Hungary: An ecological study. J Psychiat Res 2011; 45: 488-494.                                                                                                                           IF.: 3,723

375     RIHMER, Z, GONDA X. Antidepressant-resistant depression: The role of underlying bipolarity. Depr Res Treatm 2011;2011:906462.

376     FOUNTOULAKIS KN, GONDA X, RIHMER Z. Suicide prevention programs through community intervention. J Affect Disord, 2011; 130: 10-16.                                                                                      IF.: 3,271

377     BÖDECS T, HORVÁTH B, SZILÁGYI E, GONDA X, RIHMER Z, SÁNDOR J.:  Effects of depression, anxiety, self-esteem, and health behaviour on neonatal outcomes in a population-based Hungarian sample. Eur J Obst Gynecol Repr Biol, 2011; 154: 45-50.                                                                                          IF.: 1,582

378     FOUNTOULAKIS KN, GONDA X, VIETA E, RIHMER Z. Class effect of pharmacotherapy in bipolar disorder: Fact or fiction? Ann Gen Psychiatry, 2011; 10: 8.

379     RIHMER Z. Lithium treatment and the risk of suicide in affective disorders. Eur Psych Rev 2011; 4: 48-51.

380     INNAMORATI M, POMPILI M, AMORE M, SERAFINI G, NIOLU C, LESTER D, RUTZ W, RIHMER Z, GIRARDI P. Psychometric properties of the Gotland Scale fror Male Depression in Italian psychiatric inpatients and its utility in the prediction of suicide risk. J Affect Disord 2011; 132: 99-103.                            IF.: 3,271.

381     GONDA X, FOUNTOULAKIS KN, CSUKLY G, BAGDY G, PAP D, MOLNÁR E, LÁSZIK A, LAZARY J, SÁROSI A, FALUDI G, RIHMER Z. Interaction of 5-HTTLPR genotype and unipolar major depression in the emergence of aggressive/hostile traits. J Affect Disord, 2011; 132: 432-437.            IF.: 3,271

382     RIHMER Z, FEKETE S: Öngyilkosság és öngyilkossági kísérlet. Öngyilkossági rizikó és protektív faktorok. In: Kalmár S, Németh A, Rihmer Z. (szerk): Az öngyilkosság orvosi szemmel.  Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2012. pp. 91-112.

383     RIHMER Z, RIHMER A. Az öngyilkosság farmakológiai megelőzése affektív betegségekben. In: Kalmár S, Németh A, Rihmer Z. (szerk): Az öngyilkosság orvosi szemmel. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2012. pp. 191-200.

384     RIHMER Z, TORZSA P, KOPP M, KALMÁR S. Öngyilkosság-megelőző programok különös tekintettel a háziorvosi szolgálat szerepére. Nemzetközi és hazai vizsgálatok. In: Kalmár S, Németh A, Rihmer Z. (szerk): Az öngyilkosság orvosi szemmel. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2012. pp. 298-318.

385     FOUNTOULAKIS KN, PANTOULA E, SIAMOULI M, MOUTOU K, GONDA X, RIHMER Z, IACOVIDES  A, AKISKAL H. Development of the Risk Assessment Suicidality Scale (RASS): A population-based study. Psychiatriki, 2011; 22: 132-142. (in Greek)

386     RIHMER Z, GONDA X. A fizikai aktivitás és a sport jelentősége az öngyilkosság megelőzésében. In: Kalmár S, Németh A, Rihmer Z. (szerk): Az öngyilkosság orvosi szemmel. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2012. pp. 376-384.

387     RIHMER Z, KALMÁR S. Depresszió és öngyilkosság. In: Kalmár S, Németh A, Rihmer Z. (szerk): Az öngyilkosság orvosi szemmel.  Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2012. pp. 113-124.

388     RIHMER Z, GONDA X. The effect of pharmacotherapy on suicide rates in bipolar patients. CNS Neuroscience and Therapeutics (in press).

389     RIHMER Z, ERDŐS P, ORMOS M, FOUNTOULAKIS KN, VAZQUEZ G, GONDA X. Association between affective tgemperaments and season of birth in general student population. J Affect Disord, 2011; 132: 64-70.       IF.: 3,271

390     WASSERMAN D, RIHMER Z, RAJESCU D, SARCHIAPONE M, SOKOLOWSKI M, TITELMAN D, ZALSMAN G, ZEMISHLANY Z, CARLI V. EPA guadance on suicide prevention. Eur. Psychiatry, 2012, 27: 129-141.       IF.: 3,365

391     POMPILI M, RIHMER Z, AKISKAL H, AMORE M, GONDA X, INNAMORATI M, LESTER D, PERUGI G, SERAFINI G, TATARELLI R, GIRARDI P. Temperaments mediate suicide risk and psychopathology among bipolar disorders patients. Compr. Psychiat (in press)                                                       IF.: 2,082

392     RIHMER Z, GONDA X, DÖME P, ERDŐS P, ORMOS M, PANI L. Novel approaches to the drug-placebo difference calculation. Evidence from short-term antidepressant drug-trials. Human Pharmacology. Experimental and Clinical 2011; 26: 307-312.                                                                                                IF.: 2,496

393     KPITÁNY B, DÖME P, DÖME B, RIHMER Z. Association between season of birth and the risk of lung cancer: Epidemiological frindings from Hungary. Cronobiology International 2011; 28: 643-650. IF.: 5,50

394     EŐRY A., RIHMER Z. Az affektív temperamentumok klinikai jelentősége. Psychiat Hung. 2011; 26: 144-157.

395     STUBNYA G, NAGY Z, LAMMESH C-H, RIHMER Z, BITTER I. Deinstitutionalization in Europe: Two recent examples from Germany and Hungary. Psychiat Danub 2010; 22: 406-412.             IF.: 0,554

396     ILICETO P, POMPILI M, LESTER D, GONDA X, NIOLU C, GIRARDI P, RIHMER Z, CANDILERA G, GIRARDI P. Reltionship between temeprament, depression, anxiety and hopelessness in adolescents: A structural equation model. Depr. Res Treatm  2011;

397      FOUNTOULAKIS KN, PANTOULA E, SIAMOULI M, MOUTOU K, GONDA X, RIHMER Z, IACOVIDES A, AKISKAL HS. Development of the risk assessment suicidality scale (RASS): A population-based study. J Affect Dsisord, in press                                   IF: 3,271

398     RIHMER Z, GONDA X. Depresszió időskorban. In: Az idősgondozás kézikönyve. Geriáter Service Kiadó Kft, Budapest, 2011, pp. 147-158.

399     POMPILI M, INNAMORATI M, RIHMER Z, GONDA X, SERAFINI G, AKISKAL HS, AMORE M, NIOLU C, SHER L, TATARELLI R, PERUGI G, GIRARDI P. Cyclothymic-depressive-anxious temperament pattern is related to suicide risk in 346 patients with major mood disorders. J Affect Disord 2012; 136: 405-411. IF.:  3.271

400     EÖRY A, GONDA X, TORZSA P, KALABAY L, RIHMER Z. Affektív temperamentumok: A neurobiológiai alapoktól a klinikai alkalmazásig. Orv. Hetil. 2011; 152: 1897-1886.

401     RIHMER Z. Depresszív és mániás kórképek. In: Geriátria – Az időslkor gyógyászata, II. átdolgozott kiad. (Szerk. Székács B.), Medicina Könyívkiadó, Budapest, (nyomdában)

402     ÁGOSTON G, RIHMER Z. Szorongás, paranoid psychosis. In: Geriátria – Az időskor gyógyászata, II. átdolgozott kiadás, (Szerk. Székács B.), Medicina Könyvkiadó, Budapest, (nyomdában)

403     BITTER I, VIZI J, HARMATTA J, KURIMAY T, NÉMETH A, TÚRY F, RIHMER Z, KOÓS T, VANDLIK E, FÜREDI J, KALMÁR S. A lelki egészség országos programja (LEGOP). In: Kalmár S, Németh A, Rihmer Z. (szerk): Az öngyilkosság orvosi szemmel.  Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2012. pp. 385-413.

404     DULEBA T, GONDA X, RIHMER Z, DÖME P. Gazdasági világválság, munkanélkülsiég és öngyilkosság. Neuropsychopharmacol Hung, 2012; 14: 41-50.

405     POMPILI M, GONDA X, SERAFINI G, INNAMORATI M, AMORE M, RIHMER Z, GIRARDI P. Epidemiology of suicide in bipolar disorders: A selective review of the literature. Bipol. Disord,                     (in press)                                                                                                                                      IF.: 5.221

406     TAKÁCS R, RIHMER Z. Catatonia in affective disorders. 

407     RIHMER Z, GONDA X, EÖRY A, KALABAY L, TORZSA P. A depresszió szűrése az alapellátásban Magyarországon és ennek jelentősége az öngyilkosság megelőzésében. Népegészségügy, 2011; 89: 355-362.

408      RIHMER, Z, DÖME P, BALDWIN DS, GONDA X. Psychiatry should not become the hostage

of placebo: An alternative interpretation of antidepressant-placebo differences in the treatment

response in depression. Eur Neuropsychopharmacol. (in press)                              IF.: 3.684

409      RIHMER Z, GONDA X. Prevention of depression-related suicide in primary care. Neuropsycho-

             pharmacol Hung (in press)

410      RIHMER Z. Suicide and suicide prevention in patients with bipolar disorders. Cutting Edge

              Psychiatry in Practice (in press)

411      Vörös V, OSVÁTH P, VINCZE O, PUSZTAY K, FEKETE S, RIHMER Z. Nemzeti himnu-

              Szok szóhasználata és tartalomelemzése – Előzetes eredmények egy transzkultúrális

              vizsgálatból. Psychiat Hung (nyomdában)

412   Torzsa P, Bencze Á, Eőry A, Gonda X, Szabó J, Kalabay L, Rihmer Z. A pszichiátriai szorongá-

              sos zavarok felismerése a háziorvosi gyakorlatban. Háziorvos Továbbképző Szemle,

              2012; 17: 30-34.

413   Pompili, M, Innamorati, M, Serafini G, Gonda, X, Campi, S, Rapinesi, C, Giordano, G, 

        Montebovi, F, Palermo, M, Giupponi, G, Tatarelli, R, Amore, M. Sher, L, Rihmer Z,

How does subjective experience of pain relate to psychopathology among psychiatric patients? Gen Hosp Psychiatry, (in press)                                              IF.: 2,669

 

 

 

                               Cummulative impact factor (without citable abstracts): 414,220

                               h-index: 26                                                               

 

3 April, 2012